«Powrót

4 stycznia − Światowy Dzień Braille’a

4 stycznia − Światowy Dzień Braille’a

4 stycznia − Światowy Dzień Braille’a

Plan tyflograficzny w IAS Rzeszów
  • Dziś Światowy Dzień Braille'a, ustanowiony z inicjatywy ONZ i obchodzony w rocznicę urodzin twórcy tego pisma. Louis Braille przyszedł na świat właśnie 4 stycznia.
  •  Opracowany przez niego alfabet pomaga osobom z dysfunkcją wzroku odczytać świat.

Alfabet Braille'a towarzyszy w codziennym życiu milionom osób z dysfunkcją narządu wzroku. Osoby niewidome korzystają często z oznaczeń w alfabecie Braille'a, które znajdują się np. w obiektach administracji publicznej.

Również w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych urzędach, alfabet Braille'a ma zastosowanie na planach tyflograficznych.

Plany są umieszczone wewnątrz urzędu i odzwierciedlają przestrzeń danej kondygnacji oraz najistotniejsze jej elementy. Są przeznaczone dla osób widzących lub słabowidzących, które mogą zapoznać się z układem przestrzennym, jak również osób niewidomych, dla których wszystkie oznaczenia są w alfabecie Braille'a.

Plan tyflograficzny w IAS Rzeszów


Plan zawiera:

  • kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi klientów);
  • przebieg trasy komunikacyjnej;
  • legendę opisującą wykorzystane oznaczenia;
  • oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj" .
  • opisy w alfabecie Braille'a;

Czy wiesz, że:

• Alfabet Braille'a wszedł do powszechnego użytku w 1879 r.
• Polską adaptację pisma brajlowskiego opracowała Matka Elżbieta Róża Czacka.
• Alfabet ten zajmuje 3-4 razy więcej miejsca niż czarny druk.
• Brajl jest pismem, które pozwala zapisać niemal wszystko, np. nuty, cyfry.
• Odmiany systemu Braille'a dostosowane są niemalże do wszystkich języków świata.
• Komputery można wyposażyć w specjalne brajlowskie monitory.
• Alfabetu Braille'a można się nauczyć w każdym wieku.