«Powrót

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w Krajowej Administracji Skarbowej

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w Krajowej Administracji Skarbowej

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie uprzejmie informuje, że;

  • 2 maja 2019r. jest dniem wolnym od pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i urzędach skarbowych woj. podkarpackiego oraz Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu
  • 11 maja 2019r. jest dniem pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i urzędach skarbowych woj. podkarpackiego oraz Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu.

 

W dniu 2 maja 2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz urzędy skarbowe i Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu będą zamknięte.

W związku z koniecznością zabezpieczenia toku służby w oddziałach wewnętrznych: Oddział Celny w Przemyślu, Oddział Celny w Przemyślu–MiejsceWyznaczone Poczta Polska Przemyśl, Oddział Celny w Jarosławiu, Oddział Celny w Rzeszowie, Oddział Celny w Dębicy, Oddział Celny w Mielcu, Oddział Celny w Stalowej Woli, Oddział Celny w Krośnie – w dniach 2 i 11maja 2019 r. ustala się system dyżurów, zgodny z rozkładem czasu służby ustalonym dla poszczególnych Oddziałów Celnych. 

Czas pracy oddziałów celnych granicznych i pozostałych komórek organizacyjnych Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu  pełniących służbę w systemie czterozmianowym pozostaje bez zmian.