«Powrót

Informacja dla podatników o podejrzanych mailach

Informacja dla podatników o podejrzanych mailach

Informacja dla podatników o podejrzanych mailach

Szanowni Państwo,

 

W związku z fałszywymi wiadomościami e-mail, w których autor informuje o zamiarze zainicjowania kontroli i wyznacza jej termin uprzejmie informujemy, że urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości, a Pani mgr M.......... F.............. nie jest pracownikiem żadnego urzędu skarbowego.

Otwieranie załącznika do wiadomości lub zamieszczonych w niej linków, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.

 

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

Treść fałszywej wiadomości:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Urząd Skarbowy doreczyl zawiadomienie о zamiarze wszczecia kontroli w dniu 18.04.2016r. Wobec braku mozliwości nawiazania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczecia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczecia kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspolpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiazania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow zwiazanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w zalaczniku.

Zalacznik do pobrania.

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).

INSPEKTOR KONTROLI

Urząd Skarbowy

mgr M........ F............."