«Powrót

14 grudnia 2019 r. dniem pracy w Krajowej Administracji Skarbowej

14 grudnia 2019 r. dniem pracy w Krajowej Administracji Skarbowej

14 grudnia 2019 r. dniem pracy w Krajowej Administracji Skarbowej

W związku z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie uprzejmie informuje, że:

  • 14 grudnia 2019 r. jest dniem pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i urzędach skarbowych woj. podkarpackiego oraz Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu,
  • 27 grudnia 2019 r. jest dniem wolnym od pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i urzędach skarbowych woj. podkarpackiego oraz Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu.

W dniu 27 grudnia 2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz urzędy skarbowe i Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu będą zamknięte.

W związku z koniecznością zabezpieczenia toku służby w oddziałach wewnętrznych: Oddział Celny w Przemyślu, Oddział Celny w Przemyślu-Miejsce Wyznaczone Poczta Polska Przemyśl, Oddział Celny w Jarosławiu, Oddział Celny w Rzeszowie, Oddział Celny w Dębicy, Oddział Celny w Mielcu, Oddział Celny w Stalowej Woli, Oddział Celny w Krośnie – w dniach 14 i 27 grudnia 2019 r. ustala się system dyżurów, zgodny z rozkładem czasu służby ustalonym dla poszczególnych Oddziałów Celnych. 

Czas pracy oddziałów celnych granicznych i pozostałych komórek organizacyjnych Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu  pełniących służbę w systemie czterozmianowym pozostaje bez zmian.