«Powrót

Informacja o działalności Urzędu

Informacja o działalności Urzędu

Informacja o działalności Urzędu

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu posiada 3 delegatury - w Przemyślu, Rzeszowie i  Krośnie. Podlega mu także 14 oddziałów celnych.
Na czele Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu stoi Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Schody prowadzące do drzwi wejściowych do budynku głównego Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

Zadania Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego jest organem Krajowej Administracji Skarbowej. 
Do jego zadań należy w szczególności: wykonywanie kontroli celno-skarbowej, ustalanie, określanie podatków i innych należności, prowadzenie urzędowego sprawdzenia, obejmowanie towarów procedurami celnymi, wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów, rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw, rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach, o których mowa w ustawie o KAS.

Zasięg działania Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu  obejmuje obszar województwa podkarpackiego.
Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu  wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Służba Celno-Skarbowa, m.in.  zwalcza nielegalny obrót alkoholem i wyrobami tytoniowymi, walczy z nielegalnym hazardem, chroni dziedzictwo kultury i środowisko przed zagrożeniami, realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów - SENT.

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej kontroluje samochód który ma otwartą maskę

Istotnym zadaniem Służby Celno-Skarbowej jest zwalczanie przestępczości ekonomicznej i zapewnianie  bezpieczeństwa nie tylko podkarpackiego odcinka polsko-ukraińskiej granicy, ale także obszaru celnego całej Unii Europejskiej. 

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z bronią. W tle radiowóz Służby Celno-Skarbowej

KAS w naszym województwie

Podkarpacką KAS tworzą:

  • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  • 23 Urzędy Skarbowe
  • Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, w skład którego wchodzą 3 delegatury i 14 oddziałów celnych

Dostępność

Dane kontaktowe do Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu  znajdują się na stronie internetowej w zakładce: Kontakt (link). Dodatkowo w zakładce tej można znaleźć także godziny pracy Urzędu.
Aby załatwić sprawy w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu osoby z niepełnosprawnościami mogą przesłać pismo za pośrednictwem operatora pocztowego, wysłać e-mail, faks, skorzystać z platformy e-PUAP, skontaktować się telefonicznie lub osobiście w siedzibie urzędu.

Na zdjęciu pani porozumiewająca się w języku migowym z inną osobą

W zakładce Dostępność (link) są zamieszczone informacje o ułatwieniach dla osób niesłyszących lub słabosłyszących. 

Na zdjęciu osoba na wózku inwalidzkim

Z kolei w zakładce Deklaracja dostępności (link) znajdują się informacje dla osób z niepełną sprawnością ruchową.

Materiały

Informacja o działalności urzędu celno-skarbowego napisana tekstem łatwym do czytania (ETR - Easy-to-read) .pdf (110 KB)

Wideo

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.10.2020 Data publikacji: 05.10.2020 12:23 Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2021 15:37
Autor: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy
Rejestr zmian