«Powrót

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Niebiesko-biały znak informacyjny dla osób niesłyszących

W lokalizacjach: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu ul. Sielecka 9 - dalej: PUCS w Przemyślu (2 sale  konferencyjne - parter i I piętro), PUCS w Przemyślu,  budynek ul. Geodetów 1  Rzeszów (sekretariat), Delegatura PUCS w Przemyślu (sala szkoleniowa), Oddział Celny w Medyce (pas odpraw nr 9 – kierunek wjazd do RP), Oddział Celny w Korczowej (pomieszczenie na parterze budynku głównego oddziału), Oddział Celny w Budomierzu (pomieszczenie w budynku odpraw autokarowych), Delegatura PUCS w Rzeszowie ( sekretariat I piętro), Oddział Celny w Rzeszowie (sala odpraw), Oddział Celny w Dębicy (sala obsługi) Oddział Celny w Stalowej Woli (poczekalnia biura podawczego), Oddział Celny w Mielcu (poczekalnia biura podawczego), Delegatura PUCS w Krośnie (kancelaria oraz pokój przesłuchań) Oddział Celny w Krośnie (sala obsługi), Oddział Celny w Krościenku (sala odpraw kierunek wywozowy, sala odpraw kierunek przywozowy) zainstalowano pętle indukcyjne.
Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.
Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej oznaczony symbolem „T" słyszy czysty dźwięk, dzięki temu, że pętla indukcyjna pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia oraz zniekształcenia spowodowane odległością od osoby obsługującej klienta.
Warunkiem skorzystania z urządzenia jest przełączenie aparatu słuchowego na pozycję „T" lub wybranie programu cewki indukcyjnej.
Klient nieposiadający takiego aparatu będzie mógł skorzystać ze słuchawki zamontowanej do urządzenia.

Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się.

Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) – Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności  w komunikowaniu się w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  • korzystanie z poczty elektronicznej:  podkarpacki.ucs@mf.gov.pl 
  • przesyłanie faksów : +48 16 676 44 44
  1. świadczenia w postaci usług tłumacza:
  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia.

Materiały do pobrania:

Zgłoszenie przez osobę uprawnioną chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM,SKOGN (link otwiera dokument w nowym oknie)  pdf 56 KB

 

 

Instrukcja zgłoszenia przez osobę uprawnioną chęci skorzystania z usługi tlumacza języka migowego lub tlumacza przewodnika (link otwiera dokument w nowym oknie ) pdf 57 KB

 

 

Sposób zgłoszenia przez osobę uprawnioną checi skorzystania z usługi tlumacza języka migowego lub tlumacza przewodnika (link otwiera dokument w nowym oknie)  pdf 46 KB

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.11.2018 Data publikacji: 01.03.2017 08:36 Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021 13:44
Autor: st.rachm. Agnieszka Stasiak Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk
Rejestr zmian