«Powrót

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

 

Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)

 

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) – Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności  w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,

2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:

• korzystanie z poczty elektronicznej:  podkarpacki.ucs@mf.gov.pl 
• przesyłanie faksów : +48 16 676 44 44

• korzystanie ze strony internetowej danej instytucji : http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/web/bip-1801/podkarpacki-urzad-celno-skarbowy-w-przemyslu
 
3. świadczenia w postaci usług tłumacza:

  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Pisemne zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu i można go dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.   

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.11.2018 Data publikacji: 01.03.2017 08:36 Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2020 12:14
Autor: st.rachm. Agnieszka Stasiak Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian