«Powrót

Zbiór numizmatów na przejściu w Medyce. Najstarszy egzemplarz z 1737 r.

Zbiór numizmatów na przejściu w Medyce. Najstarszy egzemplarz z 1737 r.

Zbiór numizmatów na przejściu w Medyce. Najstarszy egzemplarz z 1737 r.

Zdjęcie ze wszystkimi ujawnionymi numizmatami
Egzemplarz z 1766 r.
Egzemplarz z 1766 r. z leżącą linijką
Egzemplarz z 1766 r. - awers z dwugłowym orłem
Egzemplarz z 1737r.

29 maja b.r. funkcjonariusze KAS w Oddziale Celnym w Medyce ujawnili przewóz niezgłoszonych numizmatów, z których najstarszy przedmiot pochodzi prawdopodobnie z 1737 r.

Niezgłoszone monety ukryte były w bagażu pasażera, którym był 28-letni obywatel Ukrainy. Wobec podróżnego wszczęto sprawę karną skarbową, a do postępowania zatrzymano ww. przedmioty oraz kwotę 300 złotych na poczet grożącej kary grzywny.

W związku z przywozem przedmiotów o charakterze zabytkowym do Polski, nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Warto jednak pamiętać, że jeżeli przywóz dokonywany jest z państw nie należących do Unii Europejskiej, to przywożony obiekt powinien być zgłoszony w oddziale celnym, aby objąć go odpowiednią procedurą.