«Powrót

Zastępca Szefa KAS z wizytą na Podkarpaciu

Zastępca Szefa KAS z wizytą na Podkarpaciu

Zastępca Szefa KAS z wizytą na Podkarpaciu

Na zdjęciu Zastępca Szefa KAS, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowieoraz Z-ca Dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów
Spotkanie z przedstawicielami Gruzińskiej Administracji Skarbowej
Przedstawicielei Gruzińskiej Administracji Skarbowej wizytują granicę
Pokaz umiejętności funkcjonariuszy. Helikopter unosi się tuż nad ziemią.
Pokaz z wykorzystaniem robota moblinego.
  • Z-ca Szefa KAS nadinsp. Piotr Walczak i dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadkom. Grzegorz Skowronek wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Gruzińskiej Administracji Skarbowej.
  • Minister uczestniczył również w Europejskim Dniu Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Arłamowie. Organizowane przez agencję Frontex spotkanie funkcjonariuszy formacji granicznych z UE było okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w obszarze bezpieczeństwa granic.
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie w ostatnim tygodniu maja gościła przedstawicieli Gruzińskiej Administracji Skarbowej. Celem wizyty studyjnej przedstawicieli Gruzińskiej Administracji Skarbowej było wsparcie dla przystąpienia Gruzji do Konwencji o Tranzycie Wspólnym oraz budowy Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego (NCTS). Delegacja Gruzińskiej Administracji Skarbowej zobowiązała się ratyfikować wielostronne konwencje dotyczące tranzytu i zgłoszeń celnych w ciągu czterech lat od wejścia w życie układu o stowarzyszeniu między Gruzją a UE, co wiąże się z potrzebą wsparcia krajów członkowskich UE w zakresie rozwoju legislacji, poprawy zasobów technicznych i przygotowania zasobów kadrowych. Eksperci Służby Celno-Skarbowej przedstawili gościom teoretyczne oraz praktyczne aspekty, dotyczące Konwencji, a także wspierających jej stosowanie rozwiązań informatycznych. Zaprezentowano rozwiązania z bezpośrednim wykorzystaniem środowiska produkcyjnego granicznych oddziałów celnych w Medyce i Korczowej oraz w Rzeszowie, gdzie mieści się podkarpackie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).
 
Wiceminister Piotr Walczak wraz z dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Grzegorzem Skowronkiem oraz z-cą dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów Tadeuszem Sendą uczestniczył również w Europejskim Dniu Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli corocznym spotkaniu przedstawicieli kluczowych instytucji zarządzających granicami lądowymi i morskimi UE. To organizowane przez agencję Frontex wydarzenie było okazją do podzielenia się doświadczeniem, wiedzą i najlepszymi praktykami w dziedzinie ochrony i kontroli granicznej. W trakcie konferencji poruszano kwestie zwalczania przestępczości transgranicznej, współpracy policji granicznych ze służbami celnymi , zintegrowanego zarządzania granicami oraz zastosowania technologii cyfrowych w kontekście ochrony granic UE.