«Powrót

Wiózł młode kocięta w ścianie busa

Wiózł młode kocięta w ścianie busa

Wiózł młode kocięta w ścianie busa

Koty w skrytce busa
wykryte podczas kontroli koty

Funkcjonariusze KAS z Medyki udaremnili przemyt 5 młodych kociąt. Zwierzęta ukryte w ścianie busa przewoził obywatel Ukrainy.

Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Medyce skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski bus na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Podczas rewizji przestrzeni bagażowej, wykryli skrytkę w ścianie oddzielającej przestrzeń pasażerską od bagażowej. W skrytce ukrytych było 5 młodych, około 2-miesięcznych kotów  Scottish Fold.

Zwierzęta przewoził bez wymaganych dokumentów 43- letni obywatel Ukrainy.
Decyzją powiatowego lekarza weterynarii zwierzęta zostały zawrócone na terytorium Ukrainy.

audiodeskrypcja: YouTube KAS