«Powrót

Walczymy z nielegalnym hazardem i przestrzegamy przed uzależnieniem.

Walczymy z nielegalnym hazardem i przestrzegamy przed uzależnieniem.

Walczymy z nielegalnym hazardem i przestrzegamy przed uzależnieniem.

Zgromadzeni na sali uczniowie słuchają wystąpienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie udziela wywiadu dla Polskiego Radia Rzeszów

• Podkarpacka KAS  prowadziła w roku szkolnym 2018/2019 działania edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii KAS w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych.  
• Spotkania odbyły się w blisko 70 placówkach edukacyjnych woj. podkarpackiego i wzięło w nich udział kilka tysięcy uczniów. Funkcjonariusze KAS spotkali się nie tylko z uczniami, ale także nauczycielami i rodzicami  oraz studentami.


13 czerwca br. w I LO w Przemyślu odbyło się ostatnie spotkanie edukacyjne KAS na Podkarpaciu w ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej „Hazard? Nie, dziękuję", w którym wziął udział Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadkom. Grzegorz Skowronek oraz funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu.  


Podczas spotkania młodzież została zapoznana z wiedzą pokazującą ryzyka, pojawiające się przy różnego rodzaju grach, zarówno na automatach, jak i zakładach wzajemnych np. (obstawianie meczy sportowych), loteriach czy konkursach SMS. Prowadzący spotkanie omówili także skutki wywoływane przez uzależnienie od hazardu, pokazując, że hazardzista to osoba chora, która poddana odpowiedniemu leczeniu, przy wsparciu bliskich, ma szansę na powrót do normalnego życia.


Według raportu CBOS około 1/3 nastolatków przynajmniej raz w życiu uprawiała jakąś formę hazardu – na pierwszym miejscu wśród wybieranych gier jest udział w losowaniach lotto i konkursach sms, na kolejnym pod względem częstotliwości grania są automaty. Niepokojące jest to, że prawie 40% grającej młodzieży zdarzyło się wydać więcej pieniędzy niż pierwotnie planowała.


Uzależnienie od hazardu jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny. Stąd program kampanii zakładał przekaz, który trafi nie tylko do ludzi młodych, ale także do rodziców i nauczycieli w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.


Celem kampanii informacyjnej, która  w woj. podkarpackim prowadzona była pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty, było maksymalne ograniczenie liczby osób, szczególnie młodych, uczestniczących w tym nielegalnym procederze oraz  podniesienie świadomości nastolatków na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą  hazard.

Podczas spotkań funkcjonariusze wyjaśniali młodzieży przede wszystkim czym jest hazard i jakie regulacje prawne obowiązują w tym zakresie. Duży nacisk położono także na informacje dotyczące tego na czym polegają i jak rozpoznać symptomy uzależnień oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.