«Powrót

Podkarpacka KAS gospodarzem posiedzenia Komitetu sterującego CELBET

Podkarpacka KAS gospodarzem posiedzenia Komitetu sterującego CELBET

Podkarpacka KAS gospodarzem posiedzenia Komitetu sterującego CELBET

fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS

W dniach 7-8 maja br. szefowie administracji celnych 11 krajów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej wzięli udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego CELBET - Grupy eksperckiej ds. Wschodniej i Południowo-Wschodniej Lądowej Granicy Zewnętrznej UE.  W spotkaniu uczestniczył w Szef KAS Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadkom. Grzegorz Skowronek.

 
Nie przypadkowo wybór miejsca cyklicznego posiedzenia Komitetu Sterującego CELBET padł na Rzeszów. To tu, w dniach 7-8 maja, w pobliżu granicy Polski z Ukrainą i tym samym zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z krajem trzecim, odbyło się spotkanie członków grupy CELBET. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji celnych Polski, Słowacji, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Chorwacji a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, OLAF, Europolu oraz Frontexu.

Spotkanie otworzył Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś. W powitalnych słowach zwrócił uwagę na duże znaczenie projektu CELBET jako jednego z największych i skoncentrowany na najbardziej praktycznych aspektach obszaru celnego - Ogólny cel projektu staje się coraz ważniejszy ze względu na tradycyjne i nowe wyzwania, takie jak potencjalne zagrożenia związane np. z utrzymującym się konfliktem na Ukrainie – dodał Szef KAS.  


Podczas spotkania, Szef Wydziału Cła w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej w Komisji Europejskiej Philip Kermode podkreślił, że CELBET to grupa, która w sposób wymierny realizuje tworzone na rzecz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej.
Z kolei Jyrki Linna, szef grupy CELBET podkreślił, że jednym z najważniejszych obszarów działania grupy jest ocena ryzyka. Jak powiedział, eksperci pracują nad analizami dotyczącymi ryzyka bezpośrednio na przejściu przy odprawie samochodów, osób i towarów.

Gospodarzem spotkania we współpracy z Ministerstwem Finansów była Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Jak podkreślił podczas spotkania nadkom. Grzegorz Skowronek Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie-  jest to  jedna ze strategicznych jednostek KAS, ze względu na obsługę zewnętrznej granicy UE.
Podczas wspólnych rozmów z ekspertami CELBET, Dyrektor Grzegorz Skowronek zaznaczył, że właściwa ocena zagrożenia i ryzyka ma duże znaczenie dla osób przekraczających granicę, ponieważ w istotny sposób wpływa na skrócenie czasu odpraw - Poprzez analizę ryzyka jesteśmy w stanie uderzać tam, gdzie zagrożenie jest największe-  podkreślił Dyrektor.

Drugiego dnia spotkania, eksperci  grupy CELBET wizytowali polsko- ukraińskie przejście graniczne w Budomierzu, gdzie służby celne i graniczne Polski i Ukrainy dokonują odpraw w jednym miejscu, po polskiej stronie granicy. Technologię odpraw i specyfikę funkcjonowania przejścia granicznego w Budomierzu omówili wspólnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadkom. Grzegorz Skowronek oraz Naczelnik Urzędu Celnego we Lwowie Lewko Igorowicz  Prokipczuk.

Warto podkreślić, ze przejścia graniczne  Polski z krajami trzecimi są przedstawiane w raportach CELBET jako modelowo funkcjonujące, a rozwiązania dotyczące modelu odpraw polsko- ukraińskich w Budomierzu są przykładem pełnej i zaangażowanej współpracy służb obydwu krajów.

 

Już wkrótce w ramach tzw. misji, funkcjonariusze KAS będą mogli okresowo pełnić służbę w przejściach granicznych pozostałych krajów członkowskich CELBET, zdobywając tym samym doświadczenie, ale też dzieląc się rozwiązaniami z naszych granic.

Rejestr zmian