«Powrót

Medyka. Wiózł pokaźną gotówkę, której nie zgłosił do kontroli.

Medyka. Wiózł pokaźną gotówkę, której nie zgłosił do kontroli.

Medyka. Wiózł pokaźną gotówkę, której nie zgłosił do kontroli.

fot. KAS
fot. KAS

Podczas kontroli podróżnych na przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (KAS) ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości środków płatniczych o łącznej wartości ponad 450 tys. złotych. Pieniądze bez pisemnego zgłoszenia przewoził 56- letni obywatel Ukrainy.
 
W środę, 12 czerwca br. podczas rutynowej kontroli pojazdów   na drogowym przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli w bagażu obywatela Ukrainy  350 tys. złotych, prawie 20 tys. dolarów amerykańskich oraz 6 tys. funtów brytyjskich.


56- letni mężczyzna, wjeżdżając do Polski busem na ukraińskich numerach rejestracyjnych nie zgłosił do kontroli środków pieniężnych, przeznaczonych  wg jego wyjaśnień na zakupy. W związku z  niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych,  przeciwko podróżnemu wszczęte postało postępowanie karne skarbowe i na poczet grożącej kary grzywny zabezpieczona została kwota 22,5 tys. złotych.

To kolejny w ostatnich dniach przypadek wykrycia przez funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej przypadku niezgłoszenia do kontroli środków pieniężnych na przejściu granicznym w Medyce. 10 czerwca br. podczas kontroli 52- letniego obywatela UA, funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej  wykryli 44,5 tys. euro.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny ( art. 106 f kodeks karny skarbowy).