«Powrót

Medyka. Wiózł pokaźną gotówkę, której nie zgłosił do kontroli.

Medyka. Wiózł pokaźną gotówkę, której nie zgłosił do kontroli.

Medyka. Wiózł pokaźną gotówkę, której nie zgłosił do kontroli.

Pliki banknotów o nominałach 20, 50 i 100 PLN oraz 100 USD i 10 GBP spięte gumkami
Pliki banknotów o nominałach 20, 50 i 100 PLN oraz 100 USD i 10 GBP spięte gumkami w innym ułożeniu

Podczas kontroli podróżnych na przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (KAS) ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości środków płatniczych o łącznej wartości ponad 450 tys. złotych. Pieniądze bez pisemnego zgłoszenia przewoził 56- letni obywatel Ukrainy.
 
W środę, 12 czerwca br. podczas rutynowej kontroli pojazdów   na drogowym przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli w bagażu obywatela Ukrainy  350 tys. złotych, prawie 20 tys. dolarów amerykańskich oraz 6 tys. funtów brytyjskich.


56- letni mężczyzna, wjeżdżając do Polski busem na ukraińskich numerach rejestracyjnych nie zgłosił do kontroli środków pieniężnych, przeznaczonych  wg jego wyjaśnień na zakupy. W związku z  niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych,  przeciwko podróżnemu wszczęte postało postępowanie karne skarbowe i na poczet grożącej kary grzywny zabezpieczona została kwota 22,5 tys. złotych.

To kolejny w ostatnich dniach przypadek wykrycia przez funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej przypadku niezgłoszenia do kontroli środków pieniężnych na przejściu granicznym w Medyce. 10 czerwca br. podczas kontroli 52- letniego obywatela UA, funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej  wykryli 44,5 tys. euro.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny ( art. 106 f kodeks karny skarbowy).