«Powrót

Marihuana, bursztyn i niezgłoszona gotówka.

Marihuana, bursztyn i niezgłoszona gotówka.

Marihuana, bursztyn i niezgłoszona gotówka.

Bursztyn w plastikowych butelkach PET
Bursztyn w dwóch dużych foliowych workach
Wykryta marihuana
Podczas kontroli podróżnych na przejściu granicznym w Krościenku, funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej ujawnili u jednego z podróżnych ponad 2 g marihuany. Z kolei na przejściu granicznym w Budomierzu funkcjonariusze udaremnili przemyt nieoszlifowanego bursztynu. Ostatnie działania kontrolne na przejściach granicznych to także ujawnienie znacznych ilości niezgłoszonych środków pieniężnych.
 
W środę, 30 stycznia br. funkcjonariusze Oddziału Celnego w Krościenku wytypowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód osobowy, którym podróżowały cztery osoby. Podczas rewizji pojazdu, w bagażu jednego z podróżnych funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej wykryli 2,017 g marihuany.  Do przemytu narkotyku przyznał się 19- letni kierowca, który usłyszał zarzut przywozu na terytorium RP środków odurzających. 
 
W tym samym dniu, na przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Służby Celno- skarbowej podczas kontroli podróżującego do Polski obywatela Ukrainy, wykryli niezgłoszone środki pieniężne w wysokości 99 tys. złotych. 
W związku z niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych, mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 4 500 zł.
 
Z kolei 31 stycznia br. podczas kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Budomierzu, funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej udaremnili przemyt bursztynu. Ponad 11 kg nieoszlifowanych kamieni próbował przewieźć do Polski bez zgłoszenia celnego i uiszczenia należności przywozowych, obywatel Ukrainy. Towar przewożonych był w plastikowych butelkach.
Wobec podejrzanego o przemyt mężczyzny, wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli także kwotę 800 zł, na poczet kary grożącej sprawcy przemytu.