«Powrót

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2018 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2018 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2018 r.

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu działając zgodnie ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach.

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Podkarpackim Urzedzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2018 r.: brak kontroli

 

Dodatkow Naczelnik PUCS nadmienia, że  udzielał odpowiedzi na zapytanie NIK w związku z kontrolą nr R/18/008 prowadzoną w Placówce Straży Granicznej w Korczowej:
Organ kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

Okres objęty kontrolą: lata 2015 - 2018

Przedmiot (zakres) kontroli: Transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Ukrainą a Polską

Termin przeprowadzenia kontroli: 10-14.12.2018 r.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.01.2019 Data publikacji: 28.02.2017 07:33 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2019 12:00
Autor: Agnieszka Stasiak Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian