«Powrót

IV Zastępca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu (Pion Kontroli Celno-Skarbowej i Analityki)

IV Zastępca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu (Pion Kontroli Celno-Skarbowej i Analityki)

IV Zastępca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu (Pion Kontroli Celno-Skarbowej i Analityki)

Kazimierz Pilecki
 
 
Wykształcenie:
1984 r. – 1989 r. - studia wyższe - magister prawa - Wydział Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie
1989 r. – 1991 r. - aplikacja prokuratorska zakończona złożeniem egzaminu prokuratorskiego
2002 r. – 2003 r. - studia podyplomowe „Skarbowość i podatki" ukończone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zrealizowane wg zaleceń programowych Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów
 
Przebieg pracy:
1989 r. – 1992 r. - Prokuratura Wojewódzka w Przemyślu - aplikant prokuratorski.
1992 r. – 1994 r. - Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - komisarz skarbowy w Oddziale Kontroli Osób Prawnych.
1994 r. – 2000 r. - pobyt za granicą
200l r. – 2007 r. - Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, komisarz skarbowy   w Oddziale Kontroli Spółek Osobowych, od sierpnia 2004r. Oddział Obsługi Prawnej - inspektor kontroli skarbowej IV stopnia.
2005 r. - uprawnienia radcy prawnego - wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie pod nr Rz-610.
2005 r. - mianowanie na Urzędnika Służby Cywilnej.
2007 r. – 2008 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie przeniesienie służbowe na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej. Pełnienie obowiązków Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie do dnia 19 czerwca 2008 r.
2008 r. – 2016 r. - Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie przeniesienie na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej. Pełnienie funkcji radcy prawnego.
2016 r. – luty 2017 r. - Wicedyrektor UKS w Rzeszowie, inspektor kontroli skarbowej IV stopnia.
od 1 marca 2017 r. - III Zastępca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu (nadzorujący Pion Kontroli Celno-Skarbowej).
 
Dodatkowo:
Październik 2008 – maj 2016 - Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpatrywanych przez Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
 
Wizytówka:
Kazimierz Pilecki
Z-ca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu
Celno-Skarbowego w Przemyślu
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 96 76
fax. +48 17 862 14 76
e-mail: kontrola.podkarpacki.ucs@mf.gov.pl
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.05.2017 Data publikacji: 16.05.2017 12:49 Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2019 07:26
Autor: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy Osoba publikująca: Edyta Chabowska Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian