Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

  budynek Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

  Uwaga!!!  Aby wyszukać dane teleadresowe Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, odpowiedniej delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego lub podległych oddziałów celnych należy wybrać odpowiednią zakładkę poniżej.

  (dostęp do kamer pokazujących bieżącą sytuację na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i Krościenku dostępny jest w zakładkach kontaktowych: OC Medyka, OC Korczowa i OC Krościenko po przewinięciu strony) 

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla klienta zewnętrznego (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. .pdf (262 KB)

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla mediów (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. .pdf (123 KB)

  Klauzula informacyjna art. 22 DODO IAS w Rzeszowie (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (143 KB)

  Rejestr zmian
«Powrót

Polsko- Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku

Polsko- Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku

Polsko- Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku

 
 

Kompetencje Centrum to obsługa zapytań w oparciu o informacje z następujących zagadnień:

 • informacje dotyczące osób, posiadanych przez nich dokumentów,
 • informacje dotyczące pojazdów i dokumentów z nimi związanych,
 • informacje dotyczące przewozu towarów w ruchu drogowym,(potwierdzenie przekroczenia granicy polsko-słowackiej poprzez system e-Myto)
 • informacje dotyczące wiarygodności prowadzonej działalności gospodarczej (sprawdzanie danych dot. podmiotów),
 • sprawdzanie i wyszukiwanie danych osobowych
 • inne zagadnienia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Centrum Współpracy
 

Zapytania należy kierować wyłącznie w formie pisemnej e-mail lub fax i powinny zawierać:

 • instytucja/imię i nazwisko/funkcja, stanowisko/kontakt, 
 • określenie podstawowych warunków zapytań (np. nazwisko, nazwa firmy, nr rejestracyjny),
 • sprecyzowanie zakresu żądanej informacji (np. ustalenie adresu, karalności, statusu sprawy),
 

Nasz adres :

Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu
Referat Graniczne Centrum Współpracy w Barwinku 38-450 Dukla 
tel.: +48 13 430 98 58 tel. IP : 040 8202
 
kierownik: podinsp. Marek Betlej
e-mail: centrum.barwinek.408000@mf.gov.pl