«Powrót

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2019 r.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2019 r.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2019 r.

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia się informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach
w  Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu.

 

Kontrole przeprowadzone przez IAS w Rzeszowie w 2019 r.:

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: rok 2018 ( wybrane losowo okresy – próby kontrolne)

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość obsługi przez funkcjonariuszy skierowań do kontroli szczegółowej będących wynikiem aktywacji zastrzeżenia losowego (RANDOM) na przejściach granicznych, dokumentowania przebiegu kontroli oraz rejestracji jej wyników w systemach informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem skierowań anulowanych lub takich, gdzie kontrola nie została przeprowadzona z innych przyczyn.   

Termin przeprowadzenia kontroli: od 14 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: od 1 czerwca 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość dopuszczenia do obrotu pojazdów kolekcjonerskich, zabytkowych w Delegaturze PUCS w Rzeszowie.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 28 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

 

Organ kontrolujący:Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: lata 2018 -2019

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość wykorzystania sprzętu specjalistycznegow granicznych oddziałach celnych.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 18 marca 2019 r. do 10 maja 2019 r.

 

Organ kontrolujący:Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: okres bieżący

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość funkcjonowania magazynów depozytowych w Delegaturze PUCS w Rzeszowie.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 26 marca 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: rok 2018 i okres bieżący ( wybrane losowo okresy – próby kontrolne)

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość i rzetelność wprowadzania danych
do systemu ESKS w III referacie Dochodzeniowo-Śledczym w Rzeszowie. 

Termin przeprowadzenia kontroli: od 1 kwietnia 2019 r. do 19 maja 2019 r.

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: rok 2019

Przedmiot (zakres) kontroli: kontrola i nadzór w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej w granicznych Oddziałach Celnych w Medyce i Korczowej.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 29 sierpnia 2019 r. do 31.10.2019 r.

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: lata 2018 - 2019

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość funkcjonowania komórek realizacji w zakresie kontroli realizowanych w oparciu o przepisy ustawy SENT oraz komórki Służby Dyżurnej.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 4 września 2019 r. do 18 października 2019 r.

          

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: lata 2018 - 2019

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość procedury dopuszczenia do obrotu towarów w ramach Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw.

Termin przeprowadzenia kontroli: 11 września 2019 r. do 4 października 2019 r.

 

Organ kontrolujący: Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Okres objęty kontrolą: od 1 marca 2017 r. do 30 września 2019 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Ochrona informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Weryfikacja wybranych postępowań kontrolnych i kontroli celno-skarbowych zakończonych w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem postępowań i kontroli, w których nie wystąpiły ustalenia.             

Termin przeprowadzenia kontroli: od 24 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Organ kontrolujący:Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość funkcjonowania magazynów depozytowych w wybranych komórkach organizacyjnych PUSC.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 7 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r.

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: lata 2018 - 2019

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość realizacji postanowień §3 ust.
1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U.2017 poz. 989
ze zm.) w zakresie bezpośredniego uczestnictwa funkcjonariusza w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą." w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie, Dział Kontroli Celno-Skarbowej Rynku.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 13 listopada 2019 r. do 13.12.2019 r.

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Kontrola prawidłowości postepowania w wywozie towarów "wrażliwych" - ze względu na rodzaj przewożonych towarów przez wybrane przejścia graniczne podległe PUCS za okres od 01.01.2019r. do 31.10.2019 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 3 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

 

Organ kontrolujący: Referat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Okres objęty kontrolą: od czasu ostatniej kontroli

Przedmiot (zakres) kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów BHP, stanu technicznego użytkowanych pomieszczeń i przegląd warunków pracy.

Termin przeprowadzenia kontroli: 13 – 14 listopada 2019 r.

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: lata 2018-2019

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość wykorzystania psów służbowych
na przejściach granicznych, w związku ze zmianą struktury organizacyjnej przejściem przewodników psów służbowych do zasobów oddziałów celnych granicznych.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 22 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość funkcjonowania ścieżki kontroli autokarów w oddziałach celnych granicznych.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą: rok 2019

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość sprawowania kontroli celnej towarów przy potwierdzaniu dokumentów „Zwrot Vat dla podróżnych – TAX FREE".

Termin przeprowadzenia kontroli: od 20 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.