«Powrót

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2018 r.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2018 r.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2018 r.

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia się informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w  2018 r.

 

Kontrole przeprowadzone przez IAS w 2018 r.:

 

Organ kontrolujący: Referat Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  okres bieżący i 2017 rok

Przedmiot (zakres) kontroli: Wydłużony czas oczekiwania przy przekraczaniu granicy w dgp Medyka i Korczowa

Termin przeprowadzenia kontroli: od 08.01.2018r. do 09.03.2018r.

 

 

Organ kontrolujący: Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Okres objęty kontrolą:  kontrola planowa

Przedmiot (zakres) kontroli: Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych w systemie KARTAX ONLINE

Termin przeprowadzenia kontroli: od 01.02.2018r. do 28.02.2018r.

 

 

Organ kontrolujący: Wydział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  II półrocze 2017 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Działalność Delegatury PUCS w Krośnie w zakresie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy do wyrobów energetycznych

Termin przeprowadzenia kontroli : luty 2018r.

 

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  01.03.2017r. do 15.01.2018 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Zasadność i terminowość prowadzenia postępowań celno-podatkowych przed zwolnieniem towaru w OC Rzeszów, OC Dębica, OC Mielec i OC Stalowa Wola

Termin przeprowadzenia kontroli : od 15.01.2018r. do 19.02.2018 r.

 

 

Organ kontrolujący: Referat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Okres objęty kontrolą:  2018 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Kontrola kompleksowa stanu BHP warunków pracy/służby

Termin przeprowadzenia kontroli: sierpień – październik 2018 r.

 

 

Organ kontrolujący: Referat Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  lata 2014 - 2018

Przedmiot (zakres) kontroli: Ustalanie wartości celnej soku jabłkowego i sprawowanie nadzoru służbowego w Dziale Postępowania Celnego

Termin przeprowadzenia kontroli: od 15.01.2018r. do 19.02.2018 r.

 

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  01.10.2017 r. – 31.03.2018 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość i zasadność zwolnień z należności celno–podatkowych w Delegaturze PUCS w Rzeszowie, OC Rzeszów, OC Dębica, OC Mielec i OC Stalowa Wola

Termin przeprowadzenia kontroli : od 23.04.2018r. do 30.05.2018 r.

 

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  01.03.2017 r. – 28.02.2018 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość postępowania z tuszem specjalnym w OC Rzeszów, OC Dębica, OC Mielec, OC Stalowa Wola, OC Jasionka

Termin przeprowadzenia kontroli : od 13.03.2018r. do 09.04.2018 r.

 

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  rok 2017 i bieżący 2018

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość sprawowania kontroli celnej i dozoru celnego przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu do/z magazynów czasowego składowania (kontrolą objęto OC Przemyśl, OC Kolejowy, OC Jarosław, OC Rzeszów, OC Krosno, OC Mielec, OC Dębicę, OC Stalową Wolę)  

Termin przeprowadzenia kontroli: od 12.03.2018r. do 14.05.2018 r.

 

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  od 01.10.2017 r. do 18.06.2018 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Tryb postępowania podczas wykonywania kontroli transportu drogowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych" w OC  Rzeszów, OC Mielec, OC Dębica, OC Stalowa Wola.

Termin przeprowadzenia kontroli : od 20.06.2018r. do 27.07.2018 r.

 

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  od 01.07.2017 r. do chwili obecnej

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość potwierdzania wywozu na stanowisku TIR wywóz, waga wywóz na podstawie zapisów w systemach SOC-T i ARRT (weryfikacja rejestracji dokumentów)    

Termin przeprowadzenia kontroli: od 15.05.2018r. do 31.07.2018 r.

 

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość wypełniania i przyjmowania tranzytowych zgłoszeń celnych w zakresie opisu towaru (pola 31) umożliwiającego identyfikację i klasyfikację taryfową CN 

Termin przeprowadzenia kontroli : od 15.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

 

Organ kontrolujący: Dział Kontroli Wewnętrznej

Okres objęty kontrolą:  od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość i skuteczność sprawowania dozoru
i kontroli celnej w MW Werchrata

Termin przeprowadzenia kontroli: od 27.08.2018 r. do 05.10.2018 r.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.01.2019 Data publikacji: 18.08.2017 09:16 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2019 11:53
Autor: Agnieszka Stasiak Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian