«Powrót

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2017 r.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2017 r.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w 2017 r.

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia się informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu w  2017 r.

 

Kontrole przeprowadzone przez IAS w Rzeszowie w 2017 r.:

 

Organ kontrolujący: Referat Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość sprawowania kontroli celno-skarbowej towarów wywożonych w ramach systemu TAX FREE w OC w Krościenku

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.03.2017 - 28.04.2017 r.

 

 

Organ kontrolujący: Referat Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość stosowania procedury dopuszczenia do obrotu towarów klasyfikowanych według kodu 8703 Nomenklatury Scalonej

Termin przeprowadzenia kontroli: 17.10.2017 - 14.11.2017 r.

 

Organ kontrolujący: Referat Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość postepowania przy zabezpieczaniu towarów w magazynie depozytowym zmianowym oraz organizacjia pracy w tym zakresie w OC w Korczowej

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.06.2017 - 14.07.2017 r.

 

Organ kontrolujący: Referat Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość obsługi zgłoszeń celnych pod kątem skuteczności sprawowanej kontroli i rewizji przesyłek pocztowych oraz sprawowania nadzoru służbowego przez kierownika oddziału.

Termin przeprowadzenia kontroli: 01.08.2017 - 15.09.2017 r.

 

Organ kontrolujący: Referat Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot (zakres) kontroli: Prawidłowość nakładania kar grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe i realizacji obowiązujących wytycznych  w tym zakresie w drogowych oddziałach celnych.

Termin przeprowadzenia kontroli: okres bieżący - rok 2017 r.