«Powrót

Informacja o wynikach rozmów kwalifikacyjnych

Informacja o wynikach rozmów kwalifikacyjnych

Informacja o wynikach rozmów kwalifikacyjnych

 

Informacja o wynikach rozmów kwalifikacyjnych

 

W związku z zakończeniem kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej (informacja z dnia 17.10.2018 r. o wolnych stanowiskach służbowych) Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie przedstawia poniżej wyniki rozmów kwalifikacyjnych osób, które przystąpiły do rozmowy.

Kandydaci, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 4,5 punktu zostali umieszczeni na liście kandydatów na stanowiska służbowe w kategorii stanowisk specjalistycznych, zgodnie z § 15 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 449).

Ponadto informuje się, że w związku z § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia w odniesieniu do osób, które zostały umieszczone na liście kandydatów, o której mowa w § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 115, z późn. zm.) w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym i które przystąpiły do aktualnie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, ma zastosowanie § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 449).

Wybrani z ww. listy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o szczegółach związanych z kolejnymi etapami postępowania kwalifikacyjnego, którymi będą:

-     przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

-     ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej (przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych).

 

Numer ewidencyjny

Wynik rozmowy

0001/12/2018/18

5,2

0012/12/2018/18

4,8

0019/12/2018/18

7,4

0021/12/2018/18

4,8

0023/12/2018/18

4

0026/12/2018/18

3

0029/12/2018/18

6,2

0032/12/2018/18

5,4

0033/12/2018/18

4,2

0034/12/2018/18

4

0040/12/2018/18

4,6

0049/12/2018/18

6,4

0054/12/2018/18

6

0063/12/2018/18

4,6

0068/12/2018/18

4

0069/12/2018/18

7

0071/12/2018/18

6

0073/12/2018/18

4

0074/12/2018/18

4,6

0077/12/2018/18

4,6

0081/12/2018/18

4

0082/12/2018/18

5,2

0084/12/2018/18

6,6

0087/12/2018/18

5,6

0096/12/2018/18

5,2

0099/12/2018/18

4

0100/12/2018/18

3

0101/12/2018/18

4

0102/12/2018/18

5,4

0107/12/2018/18

4,2

0108/12/2018/18

3,8

0110/12/2018/18

4,6

0117/12/2018/18

6,4

0121/12/2018/18

6

0128/12/2018/18

5,6

0129/12/2018/18

5,6

0135/12/2018/18

4,6

0138/12/2018/18

3,4

0148/12/2018/18

3,8

0158/12/2018/18

4,6

0165/12/2018/18

3,2

0166/12/2018/18

4

0168/12/2018/18

6,6

0169/12/2018/18

4

0177/12/2018/18

4,8

0185/12/2018/18

3,8

0187/12/2018/18

6,2

0193/12/2018/18

4,6

0196/12/2018/18

4,8

0197/12/2018/18

3,2

0198/12/2018/18

5,6

0199/12/2018/18

3,6

0203/12/2018/18

3,2

0204/12/2018/18

5,2

0207/12/2018/18

3,4

0208/12/2018/18

6,4

0215/12/2018/18

4,2

0218/12/2018/18

3,6

0219/12/2018/18

6,4

0221/12/2018/18

3,6

0223/12/2018/18

3,8

0224/12/2018/18

4

0225/12/2018/18

3,6

0233/12/2018/18

4,8

0241/12/2018/18

4

0242/12/2018/18

4,2

0254/12/2018/18

4,6

0263/12/2018/18

4

0272/12/2018/18

6,2

0280/12/2018/18

4,2

0296/12/2018/18

4

0303/12/2018/18

3,6

0306/12/2018/18

4

0307/12/2018/18

4

0313/12/2018/18

4

0315/12/2018/18

5,4

0320/12/2018/18

4,6

0322/12/2018/18

5,6

0325/12/2018/18

4

0328/12/2018/18

4

0329/12/2018/18

5,6

0332/12/2018/18

4

0335/12/2018/18

3,2

0337/12/2018/18

5,6

0338/12/2018/18

5,8

0339/12/2018/18

4

0345/12/2018/18

5,2

0346/12/2018/18

4

0348/12/2018/18

4,8

0351/12/2018/18

4

0354/12/2018/18

3,2

0357/12/2018/18

3,4

0359/12/2018/18

4,8

0361/12/2018/18

5,4

0372/12/2018/18

5,6

0374/12/2018/18

5

0382/12/2018/18

4

0385/12/2018/18

6,2

0388/12/2018/18

3,4

0390/12/2018/18

5,4

0398/12/2018/18

3,6

0403/12/2018/18

4

0413/12/2018/18

4

0418/12/2018/18

4

0420/12/2018/18

7,2

0422/12/2018/18

4,6

0423/12/2018/18

5,8

0424/12/2018/18

4

0429/12/2018/18

4,2

0432/12/2018/18

4

0439/12/2018/18

3,8

0462/12/2018/18

4

0463/12/2018/18

5,4

0465/12/2018/18

4,8

0476/12/2018/18

5

0480/12/2018/18

5

0485/12/2018/18

4,8

0489/12/2018/18

4

0490/12/2018/18

3,8

0491/12/2018/18

nie stawił się

0492/12/2018/18

6,4

0493/12/2018/18

5,8

0494/12/2018/18

5,6

0495/12/2018/18

3,4

 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.05.2019 Data publikacji: 17.05.2019 11:18 Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2019 11:22
Autor: Artur Szuban Osoba publikująca: Gabriela Nycz Osoba modyfikująca: Gabriela Nycz
Rejestr zmian