«Powrót

Znaczne kwoty środków pieniężnych, przewożonych z naruszeniem obowiązujących procedur

Znaczne kwoty środków pieniężnych, przewożonych z naruszeniem obowiązujących procedur

Znaczne kwoty środków pieniężnych, przewożonych z naruszeniem obowiązujących procedur

Na czarnym blacie poukładane pliki banknotów, powyżej ramię funkcjonariusza trzymającego w dłoniach plik banknotów

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej, ujawnili znaczne kwoty środków pieniężnych, które nie zostały zgłoszone do kontroli.  Z naruszeniem obowiązujących procedur, podróżny przewoził przeszło 63 000 złotych oraz niespełna 30 000 dolarów amerykańskich.

Podczas rewizji, ujawnione zostały środki płatnicze, znajdujące się w bagażu obywatela Ukrainy. W związku z  niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych, na poczet grożącej kary zabezpieczono 26 000 złotych.

Ujawnienia niezgłoszonej gotówki nie należą do rzadkich, ani wyjątkowych. Rekordowy w województwie podkarpackim pod tym względem był  sierpień tego roku, kiedy funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu ujawnili: 600 000 koron szwedzkich, 75 000 funtów brytyjskich, 11 000 dolarów amerykańskich, 103 000 hrywien, 58 000 złotych oraz 36 000 euro.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba która wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości 10 000 euro albo więcej (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), ma obowiązek zgłosić ten fakt w formie pisemnej. Niedopełnienie obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych, podlega karze grzywny.