Oszustwo paliwowe wykryte dzięki międzynarodowej współpracy.

Oszustwo paliwowe wykryte dzięki międzynarodowej współpracy.

Oszustwo paliwowe wykryte dzięki międzynarodowej współpracy.

przepompowanie oleju z jednej cysterny na drugą cysternę
przepompowanie oleju z jednej cysterny na drugą cysternę
kontener do transportu oleju

•  Dzięki współpracy funkcjonariuszy KAS z Polsko- Słowackiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku z Administracją Finansową Słowacji zatrzymano 3 osoby zajmujące się nielegalnym importem i dystrybucją paliw.
•  Zatrzymani nielegalnie importowali  a następnie  dystrybuowali 2 miliony litrów oleju mineralnego.
•  Wstępne szkody z tytułu podatku akcyzowego oszacowano na ponad 188 tys. euro


Administracja finansowa Słowacji nad sprawą nielegalnego importu olejem mineralnym pracowała od lipca 2019 roku.

Przestępczy proceder udało się przerwać dzięki współpracy strony słowackiej z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Polsko- Słowackiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku oraz prowadzonemu monitoringowi. Monitorowano poszczególne transporty przesyłek a także miejsce, w którym przepompowywano olej mineralny z polskiego zbiornika do słowackiego.
3 osoby podejrzane o popełnianie przestępstw podatkowych zostały zatrzymane w rejonie słowackiej Trnavy.
Oszuści próbowali zatuszować nielegalną działalność za pośrednictwem różnych zagranicznych firm, które zmieniały się podczas prowadzenia przestępczej działalności.  Zmienili także miejsca wyładunku paliw, głównie w innych państwach członkowskich UE.
Transportom olejów mineralnych z polskich składów towarzyszyło zawsze kilka pojazdów, których zadaniem była ochrona terenu wokół ciągnika z cysterną przewożącą olej, ale także terenu wokół budynku, do którego pompowano olej mineralny.
Administracja finansowa Słowacji przeprowadziła przeszukania  posesji w miejscowościach Michal na Ostrove i Dolný Štál a także przeszukania innych obiektów.
Podczas tych działań zabezpieczono  około 30 tysięcy litrów oleju mineralnego,  gotówkę  w   wysokości 30 tysięcy euro, pieczątki firmowe,  dokumenty, nośniki danych, komputery oraz kontener transportowy służący do przechowywania oleju.


W tej sprawie udokumentowano co najmniej  62 transporty oleju mineralnego w łącznej ilości  prawie 2 mln litrów.  Wstępnie straty z tytułu podatku akcyzowego oszacowane zostały na ponad 188 tys. euro.
Śledczy ze słowackiej administracji finansowej postawili zarzuty wszystkim zatrzymanym za popełnienie  przestępstw polegających na obniżaniu podatków i składek ubezpieczeniowych, dokonanych w formie współudziału. Grozi im kara pozbawienia wolności od 4 do 10 lat.

Polsko Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w  Barwinku jest jednym z 5 tego typu centrów w kraju.  Do jego zadań  należy obsługa zapytań dotyczących m.in. pojazdów i dokumentów, przewozu towarów w ruchu drogowym czy wiarygodności prowadzonej działalności gospodarczej. W 2019 r. funkcjonariusze KAS pełniący służbę w centrum w Barwinku  obsłużyli blisko 3,5 tysiąca wniosków wymieniając prawie 10 tys. informacji.