«Powrót

Korczowa. Wiózł pokaźną gotówkę, której nie zgłosił do kontroli.

Korczowa. Wiózł pokaźną gotówkę, której nie zgłosił do kontroli.

Korczowa. Wiózł pokaźną gotówkę, której nie zgłosił do kontroli.

pieniądze

Podczas kontroli podróżnych na przejściu granicznym w Korczowej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (KAS) ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości środków pieniężnych o łącznej wartości ponad 152 tys. złotych. Pieniądze bez pisemnego zgłoszenia przewoził 49- letni obywatel Ukrainy.
 
Podczas rutynowej kontroli pojazdów  na drogowym przejściu granicznym
w Korczowej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli w odzieży wierzchniej obywatela Ukrainy  24,6 tys. euro, 8 tys. dolarów amerykańskich, ponad 32 tys. hrywien ukraińskich  oraz ponad 14 tys. złotych.


49- letni mężczyzna, wjeżdżając do Polski volkswagenem na ukraińskich numerach rejestracyjnych, nie zgłosił do kontroli środków pieniężnych, przeznaczonych według jego wyjaśnień na zakupy.


W związku z  niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych,  przeciwko podróżnemu wszczęte postało postępowanie karne skarbowe i na poczet grożącej kary grzywny zabezpieczona została kwota 20 tys. złotych.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny ( art. 106 f kodeks karny skarbowy).