«Powrót

Funty brytyjskie, euro, hrywny – przewóz gotówki z pominięciem procedur

Funty brytyjskie, euro, hrywny – przewóz gotówki z pominięciem procedur

Funty brytyjskie, euro, hrywny – przewóz gotówki z pominięciem procedur

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej trzyma w ręce plik banknotów. Przed nim na stole leżą kolejne pliki banknotów.
Banknoty zapakowane w plastikowe pudełko
Banknoty schowane w kieszeni czarnej aktówki
Pliki banknotów leżą koło siebie na stoliku
Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej stoi obok stolika na którym obok siebie ułożone są pliki banknotów
Pliki banknotów ułożone obok siebie

Podczas kontroli na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Medyce i Korczowej, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości środków pieniężnych.

Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Medyce zatrzymali do kontroli dwóch obywateli Ukrainy podróżujących samochodem osobowym. W bagażu podręcznym pierwszego z nich ujawnili środki pieniężne w kwocie 15 tys. euro oraz 4 tys. hrywien, natomiast drugiego 19 tys. euro i 100 tys. hrywien. W związku z faktem, że gotówka była przewożona przez granicę bez stosownego zgłoszenia, obaj podróżni zostali ukarani mandatem karnym po 5200 zł.

Również na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili nielegalny przewóz dużej ilości środków pieniężnych. W tym przypadku, do kontroli został wytypowany samochód ciężarowy, którego kierowcą był obywatel Ukrainy. W wyniku rewizji funkcjonariusze KAS ujawnili środki pieniężne w wysokości 75 tys. funtów brytyjskich. Gotówka była ukryta w różnych miejscach w kabinie kierowcy m.in.: w pudełku po chusteczkach, aktówce, pudełku po częściach samochodowych. Na poczet grożącej kary sprawca wykroczenia wpłacił 26 tys. zł.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny.