«Powrót

Funkcjonariusze KAS udaremnili rekordowy przemyt 275 kg bursztynu w Korczowej.

Funkcjonariusze KAS udaremnili rekordowy przemyt 275 kg bursztynu w Korczowej.

Funkcjonariusze KAS udaremnili rekordowy przemyt 275 kg bursztynu w Korczowej.

Funkcjonariusz KAS nabiera dłońmi bursztyn z jednego z worków, stojących przed nim
Bryłki bursztynu
Funkcjonariusz KAS nabiera dłonią bursztyn z worka wypełnionego bursztynem
Osiem brezentowych worków wypełnionych bryłkami bursztynu
Funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej (Krajowa Administracja Skarbowa) podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej udaremnili rekordowy przemyt ponad 275 kg nieobrobionego bursztynu. Towar usiłował przemycić do Polski obywatel Ukrainy.
 
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego w Korczowej  skierowali do szczegółowej rewizji wjeżdżający do Polski samochód osobowy na polskich numerach rejestracyjnych. Za kierownicą pojazdu zasiadał  obywatel Ukrainy.
 
Podczas kontroli funkcjonariusze wykryli, że w samochodzie dokonano przeróbek konstrukcyjnych, które wykorzystane zostały do przemytu. Rewizja pojazdu zakończyła się wykryciem rekordowej ilości nieoszlifowanego bursztynu w ilości 275,30 kg.  
 
Legalny przywóz do Polski takiej ilości bursztynu wiązałby się z koniecznością uiszczenia należności przywozowych w wysokości ponad 63 tys. złotych (podatek VAT) i dokonania zgłoszenia celnego.
Obywatel Ukrainy, który nie dopełnił tego obowiązku odpowie w ramach wszczętego postępowania karnego skarbowego, do którego funkcjonariusze zatrzymali nie tylko przemycany towar ale także przerobiony do przemytu samochód. Dodatkowo funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej  zwrócili się do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu, zgodnie z którą orzeczony został zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na okres 3 lat.
 
To już kolejna w tym roku próba przemytu bursztynu, udaremniona przez funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej na Podkarpaciu. Od początku tego roku, podczas kontroli na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w woj. podkarpackim, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej udaremnili łącznie przemyt blisko 600 kg bursztynu. Dla porównania, w 2017 r. funkcjonariusze podkarpackiej KAS udaremnili przemyt 424 kg bursztynu.
 
Nielegalny przywóz bursztynu do Polski naraża nie tylko na straty Skarb Państwa, ale także uczciwych przedsiębiorców zajmujących się handlem i obróbką bursztynu. Zatrzymany bursztyn ulegnie prawdopodobnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 
 
W lutym br. Krajowa Administracji Skarbowa i Ministerstwo Środowiska podpisały porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ograniczenia nielegalnego wydobywania, obrotu bursztynem, kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi i ozdobnymi oraz meteorytami. Współpraca ma na celu ograniczenie nielegalnego procederu a także popularyzowanie wiedzy geologicznej.  Bursztyn oraz inne kamienie wykorzystywane w jubilerstwie (szlachetne, półszlachetne i ozdobne) a także meteoryty stanowią często cenne okazy naukowe i edukacyjne. Dlatego szczególnie wartościowe okazy, zatrzymane przez KAS przy próbie ich przemytu, będą, po orzeczeniu przepadku na rzecz Skarbu Państwa, trafiały do muzeów lub instytucji kulturalnych czy naukowych.