«Powrót

600 tys. koron w bagażu kierowcy.

600 tys. koron w bagażu kierowcy.

600 tys. koron w bagażu kierowcy.

banknoty koron szwedzkich
funkcjonariusz Słuzby Celno- Skarbowej podczas wykrycia środków pieniężnych

Podczas kontroli na polsko- ukraińskich przejściach granicznych w woj. podkarpackim, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili kolejną próbę przewozu znacznych ilości środków pieniężnych z naruszeniem obowiązujących procedur.  
 
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej kontrolowali autokar, który przekraczał polsko- ukraińską granicę w Medyce.

Podczas rewizji okazało się, że 51- letni kierowca (ob. Ukrainy), wbrew obowiązującym przepisom, nie zgłosił przewozu znacznych ilości środków pieniężnych. W jego bagażu podręcznym znajdowało się aż 600 tys. koron szwedzkich.
Na poczet kary, która grozi kierowcy, zabezpieczono 26 tys. złotych.  

To kolejna w ostatnich dniach  próba nielegalnego przewozu przez granicę środków pieniężnych, wykryta przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim.  
Jednym z rekordowych przypadków w tym miesiącu było wykrycie przez funkcjonariuszy KAS z Korczowej 75 tys. funtów brytyjskich w ukraińskiej ciężarówce.  


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba która wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości 10 000 euro albo więcej (lub równowartość w innej walucie), ma obowiązek zgłosić ten fakt w formie pisemnej.
Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny.
'