«Back

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie podsumowała 2022 r.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie podsumowała 2022 r.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie podsumowała 2022 r.

rozłożone banknoty, fot. AdobeStock
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r.
 • Podsumowaliśmy działalność KAS w woj. podkarpackim w 2022 roku, którą oprócz standardowych zadań uzupełniały działania wspierające bezpieczeństwo w związku z sytuacją w Ukrainie
 • Odnotowaliśmy wyższe wpływy podatkowe oraz wysokie efekty finansowe działań kontrolnych
 • W obsłudze ruchu granicznego, kolejny raz nastąpił  wzrost ilości zgłoszeń celnych
 • Realizowaliśmy szereg działań wspierających podatników i przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków podatkowych

 
Wpływy z podatków

Wysokość wpływów budżetowych wzrosła o 1, 3 mld złotych w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 9,96 mld złotych, co daje wzrost  o 15,3 %. Składają się na to głównie wpływy z PIT, CIT, VAT, akcyzy, cła, podatku VAT w imporcie i podatku VAT w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.
 

Skuteczne kontrole i wykrywanie oszustw podatkowych

W ramach kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe w woj. podkarpackim w 2022 r. wykryte zostały uszczuplenia podatkowe na poziomie 79,3 mln złotych (o 3,7 mln więcej niż w poprzednim roku).  


Warto zaznaczyć, że Krajowa Administracja Skarbowa stopniowo odchodzi od czasochłonnych kontroli na rzecz czynności analitycznych i sprawdzających. Ich rolą jest bieżąca weryfikacja prawidłowości zobowiązań podatkowych deklarowanych przez podatnika, która ma jak najszybciej zapobiec powstaniu ewentualnych zaległości podatkowych.  Korzysta na tym nie tylko podatnik, unikający ewentualnych wysokich odsetek za zwłokę, ale i budżet państwa, który terminowo uzyskuje zaplanowane dochody z podatków.

Urzędy skarbowe w woj. podkarpackim przeprowadziły w 2022 r. 75,5 tys. czynności sprawdzających, w wyniku których wykryły 167,8 mln złotych uszczupleń.


System działań kontrolnych KAS to także kontrole celno-skarbowe prowadzone przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Kontrola celno-skarbowa to procedura o charakterze tzw. twardej kontroli, a jej podstawowym celem jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości o wielkiej skali – oszustw, wyłudzeń i innych przestępstw powodujących znaczny uszczerbek w finansach publicznych, a tym samym wpływających istotnie na system bezpieczeństwa finansowego państwa.  
W wyniku kontroli celno-skarbowych realizowanych w 2022 r. przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu wykryte zostały uszczuplenia podatkowe na ponad 145 mln złotych.

Obsługa ruchu granicznego

Obsługując przedsiębiorców działających w międzynarodowym obrocie towarowym, w 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa na Podkarpaciu zarejestrowała w ruchu towarowym ponad 441 tys. zgłoszeń celnych (o 68 tys. więcej niż rok wcześniej), w tym ponad 251,4 tys. w procedurach wywozowych i ponad 189,6 tys. w procedurach przywozowych, o łącznej wartości towarów przekraczającej 65,3 mld złotych. To o 14,4 mld zł, więcej niż rok wcześniej.


W ubiegłym roku funkcjonariusze KAS z Podkarpacia obsłużyli także 260 tys. operacji tranzytowych.  Suma wszystkich obsłużonych zgłoszeń celnych wyniosła ponad 701 tysięcy.  
 

Walka z przemytem, ochrona społeczeństwa przed zagrożeniami

W ramach walki z przemytem, w 2022 r. funkcjonariusze podkarpackiej KAS wszczęli 938 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wystawili także 4,8 tys. mandatów karnych skarbowych na łączną kwotę 3 mln złotych.   


Wśród zatrzymanych towarów znalazły się min.:

 • wyroby tytoniowe i alkoholowe ( 2,2 mln sztuk papierosów, 1 tona tytoniu i suszu tytoniowego oraz 2,1 tys. litrów alkoholu)  
 • 290 kg środków odurzających  
 • 26,7  ton odpadów
 • 146 kg/litrów nielegalnych środków ochrony roślin,
 • Ponad 12 tys. sztuk okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.  
 • 98 tys. szt. i 174 tony towarów nie spełniających wymogów bezpieczeństwa produktu
 • 30,8 tys. szt. towarów naruszających  przepisy dotyczące ochrony praw własności intelektualnej

Ponadto:  

 • Przeprowadzono ponad 34 tys. kontroli w ramach monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono kary pieniężne w łącznej kwocie ponad 4,6 mln złotych.
 • Sprawdzając skład towarów m.in. pod względem taryfikacji, jakości, bezpieczeństwa i ochrony konsumentów Laboratorium Celno- Skarbowe w Przemyślu  przebadało ponad 3 tys. próbek i wykonało ponad 14,1 tys. analiz,  wielokrotnie przyczyniając się do udaremnienia wprowadzenia do obrotu substancji psychoaktywnych i niebezpiecznych. W 2,7 tys. próbkach stwierdzono nieprawidłowości, co stanowi  92 % wszystkich przebadanych próbek. 

Walka z nielegalnym hazardem

Funkcjonariusze podkarpackiej KAS zatrzymali w 2022 r. 265 urządzeń do gier działających niezgodnie z ustawą o grach hazardowych.  W wyniku czego wszczęto 122 postępowań karnych i 422 postępowań administracyjnych, w których nałożone  kary wyniosły blisko 82 mln zł.

 

Wsparcie podatników

Pracownicy podkarpackiej KAS zapewniali szerokie wsparcie podatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych, organizując liczne działania informacyjne na terenie woj. podkarpackiego. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie współpracowała także z organizacjami i instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, organizując m. in:  

 • spotkanie informacyjne z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz podkarpackimi przedsiębiorcami  
 • spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, zorganizowane we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie,
 • spotkanie informacyjne z pracodawcami, zorganizowane przy udziale Federacji Przedsiębiorców Polskich  
 • szkolenia dla przedstawicieli biur rachunkowych w zakresie podatku od spadków  i darowizn.

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa wzięła także udział w programie BizneStart – ABC Przedsiębiorczości, udzielając wsparcia osobom planującym założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.  

Wsparcie klientów, jakość i skuteczność obsługi podczas jednej wizyty w urzędzie skarbowym jest coraz lepiej oceniana przez podkarpackich podatników, którzy w badaniu ankietowym mogą oceniać obsługę oraz podzielić się swoimi doświadczeniami z wizyty w urzędzie skarbowym.  

Wyniki osiągnięte przez podkarpackie urzędy skarbowe za IV kw. 2022 r. są najwyższe z dotychczasowych. Wskaźnik skuteczności pierwszego kontaktu wzrósł o 18%, satysfakcji o 14%, rekomendacji o 13%, braku wysiłku o 11%, pozytywnych emocji o 10%.

 

Pomoc Ukrainie

 • Wprowadzone w pierwszych dniach uproszczenia części procedur pozwoliły usprawnić odprawy osób uciekających przed wojną w Ukrainie, a także odprawy towarów i transportów pomocy humanitarnej.  
 • Od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Ukrainie, funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu odprawili 19 tys. transportów z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Podkarpacka KAS zapewniła także pomoc i wsparcie informacyjne podmiotom organizującym konwoje humanitarne.
 • Funkcjonariusze i pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie aktywnie włączyli się także w pomoc poza godzinami służby czy pracy m.in. w centrach pomocy czy punktach recepcyjnych, świadcząc różnego rodzaju wsparcie w udzielaniu informacji, segregacji i dystrybucji zebranych darów, wydawaniu posiłków, pomagając w roli tłumaczy, przenoszeniu bagaży, opiece nad dziećmi i wielu innych czynnościach.
 • Podkarpacka KAS prowadziła także wśród swoich pracowników i funkcjonariuszy zbiórkę pomocy, w ramach której zebrano  kilkadziesiąt  tysięcy sztuk artykułów najpilniej potrzebnych uchodźcom.  
 • Wspierając potrzebujących włączyliśmy się także w akcję pomocy Caritas „Paczka dla Ukrainy".  W ramach zbiórki funkcjonariusze i pracownicy podkarpackiej KAS zebrali 2,5 tony najbardziej przydatnych  produktów.

 
Działania edukacyjne

W ramach działań edukacyjnych Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie w 2022 r. realizowała wiele przedsięwzięć edukacyjnych  dla dzieci i młodzieży w woj. podkarpackim. Najważniejsze z nich to:

 • projekt edukacyjny Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w zakresie klas celno-skarbowych we współpracy z  I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu, Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i Zespołem Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. W 2022 r. eksperci Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie zrealizowali w ramach projektu 182 lekcji dla młodzieży.
 • 3 edycja akcji edukacyjnej KAS w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom od hazardu pod hasłem „Hazard? Nie daj się wciągnąć" (w roku szkolnym 2021/2022 eksperci Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przeprowadzili 178 lekcji w 105 szkołach na terenie woj. podkarpackiego, w których wzięło udział prawie 5,9 tys. uczniów)

 
 
* 1 marca br. mija 6 lat od utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, która połączyła struktury administracji podatkowej, Służby Celnej, kontroli skarbowej. Konsolidacja struktur pozwoliła na stworzenie jednego ośrodka decyzyjnego, a efekty działań które KAS podjęła w ciągu ostatnich 6 lat, doprowadziły do zmniejszenia luki VAT. Połączone i jednolite bazy danych zagwarantowały szybki przepływ i wymianę informacji, co wyraźnie widać w obszarach: poboru należności, ochrony interesów budżetu państwa i obszaru celnego UE a także w relacjach  z podatnikami.  W ciągu ostatnich 6 lat nastąpił wzrost wpływów budżetowych, a dzięki efektywnemu wykorzystaniu posiadanych uprawnień, kompetencji i zasobów informacji, KAS skutecznie zwalcza przestępczość podatkową i walczy z przemytem.