«Powrót

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

grafika z napisem: Krajowy system e-faktur aplikacja podatnika
 • 17 maja 2022 r. udostępniliśmy wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF.
 •  Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
 •  Zachęcamy do korzystania z aplikacji.

Aplikacja jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Aby rozpocząć pracę w aplikacji, należy uwierzytelnić się. Można to zrobić:

 •  kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dla osób fizycznych),
 • pieczęcią kwalifikowaną (dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi) lub
 • podpisem zaufanym.

Pamiętaj! Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.


Wersja produkcyjna Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia:

 • korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,
 • zarządzanie uprawnieniami i tokenami,
 • wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.

Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania

 • podgląd faktury (anonimowy dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),
 • weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Udostępniona wersja produkcyjna Aplikacji Podatnika KSeF uwzględnia również uwagi i sugestie zgłaszane podczas prowadzonych testów. Ewentualne problemy dotyczące jej funkcjonowania prosimy przesyłać na adres info.ksef@mf.gov.pl
Uwaga! Testowe wersje Aplikacji Podatnika KSeF są nadal dostępne.