Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  kontur ucha na niebieskim tle

  Ułatwienia dla osób niesłyszących
  Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych.
   

  Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)


  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osób uprawnionych z Urzędem Skarbowym w Jaśle.

  Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
  Kontakt jest możliwy poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: us.jaslo@mf.gov.pl;
  • przesyłanie faksów pod nr 13 446 37 94;
  • przesyłanie wiadomości tekstowych sms - pod nr tel. kom. 694 474 006 w godz. od 7:15 do 15:15 .

  Urząd Skarbowy w Jaśle zapewnia również dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127,poz. 721 ze zm.). Osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, conajmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, wiadomości sms.

  Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu nazasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.). Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 10:35 Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018 14:27
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Edyta Furman
  Rejestr zmian