Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  kontur ucha na niebieskim tle

  Ułatwienia dla osób niesłyszących
  Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych.
   

  Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)


  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r., ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z Urzędem Skarbowym w Jarosławiu.

  Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
  Kontakt jest możliwy poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej – adres e-mail: us1804@pk.mofnet.gov.pl;
  • przesyłanie faksów pod nr 16 624 67 87.

  Urząd Skarbowy w Jarosławiu zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM i SJM. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.

  Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem Skarbowym. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.).
  Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 10:44 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2015 08:50
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian