Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  kontur ucha na niebieskim tle

  Ułatwienia dla osób niesłyszących
  Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych.
   

  Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)


  Osoba mająca trudności w komunikowaniu się (trwale lub okresowo), zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243 ze zm.), jest uprawniona do korzystania z dostępnych w naszym urzędzie następujących środków:

  • poczty tradycyjnej: adres siedziby urzędu - 39-200 Dębica ul.Kolejowa 21
  • poczty elektronicznej Urzędu: us1803@pk.mofnet.gov.pl
  • telefonu 14 68 05 215, 14 68 05 215,
  • faksu 14 68 05 226, 14 68 05 226 ,
  • platformy e-PUAP www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie),
  • strony internetowej Urzędu.

  Osoba ta, zwana dalej osobą uprawnioną, ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się. Natomiast, jeśli nie posiada ona pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się. Osoba uprawniona ma też prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem. Osobą przybraną może być wybrana przez nią osoba, która ukończyła 16 lat i ułatwi jej porozumienie się oraz udzieli jej pomocy w załatwieniu spraw w organie podatkowym.

  Istnieje również możliwość, aby osoba uprawniona mogła skorzystać w kontakcie z urzędem z pomocy tłumacza języka migowego (PJN - polski język migowy, SJM - system językowo migowy, SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) lub tłumacza-przewodnika. Jednak, aby skorzystać z pomocy tłumacza, osoba uprawniona musi co najmniej 3 dni wcześniej zgłosić swoją chęć telefonicznie (pod numerem telefonu 14 6805112 albo 14 6805214) lub na piśmie - pocztą, mailem, faksem, wskazując wybraną metodę komunikowania się oraz termin wizyty. Wyjątkiem mogą być tylko nagłe sytuacje.

  Świadczenie uzyskane od tłumacza jest bezpłatne jedynie dla osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.), dlatego przy realizacji świadczenia prosimy o okazanie orzeczenia niepełnosprawności. Ponadto istnieje możliwość udostępnienia przez urząd osobie uprawnionej dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dla niej dostępnej.

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

   

  Informator US Dębica (link otwiera dokument w nowym oknie)

  Informator dla Osób Niepełnosprawnych (link otwiera dokument w nowym oknie)

  Ulga rehabilitacyjna (link otwiera dokument w nowym oknie)
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.02.2018 Data publikacji: 05.05.2015 10:51 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 15:39
  Autor: Magdalena Nanuś-Łęcka Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk
  Rejestr zmian