«Powrót

Zmiana właściwości organów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej

Zmiana właściwości organów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej

Zmiana właściwości organów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej

Zmiana właściwości organów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej
Plakat informujący o zmianie właściwości organów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej

Z dniem 1 marca 2017 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr 2016 poz. 1947). W wyniku zmian organizacyjnych polegających na połączeniu Administracji Podatkowej (izby i urzędy skarbowe), Kontroli Skarbowej (urzędy kontroli skarbowej) oraz Służby Celnej (izby i urzędy celne) w Krajową Administrację Skarbową, od dnia 1 marca 2017 roku zmienia się właściwość dla podatników podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej*.

W związku z tym wszelkie zgłoszenia rejestracyjne, deklaracje, wnioski, informacje oraz inne dokumenty w zakresie ww. należności należy składać w zależności od właściwości określonej w przepisach prawa podatkowego do urzędów skarbowych. Na terenie województwa podkarpackiego określona została następująca właściwość urzędów:

 

Urząd Skarbowy w Krośnie ul. Składowa 5, 38-400 Krosno, tel. 13 43 73 505, fax 13 43 73 508, e-mail: us1807@pk.mofnet.gov.pl powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki oraz miasto Krosno
Urząd Skarbowy w Przemyślu ul. Lwowska 9a, 37-700 Przemyśl, tel. 16 675 26 00, 16 675 26 50, fax 16 678 81 48, e-mail: us1813@pk.mofnet.gov.pl powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie ul. Podwisłocze 42, 35-309 Rzeszów, tel. 17 852 52 77, fax 17 852 66 08, e-mail: us1816@pk.mofnet.gov.pl powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta: Rzeszów i Tarnobrzeg


*W przypadku, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2015r. poz.641) właściwy jest ze względu na miejsce powstania długu celnego naczelnik urzędu celno-skarbowego

Od dnia 1 marca 2017 roku należności związanych z akcyzą, podatkiem od gier, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową należy dokonywać na rachunki bankowe wyznaczonego urzędu tj. Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ, tel.: (18) 26 30 400, fax: (18) 26 62 933, e-mail: us1218@mp.mofnet.gov.pl).

Numery rachunków bankowych zamieszczone będą na stronach internetowych Urzędu Skarbowego w Krośnie, Urzędu Skarbowego w Przemyślu oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie (link do strony Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, na której w zakladce Urzędy Skarbowe wybieramy odpowiedni Urząd), zakładka w Urzędzie : organizacja/numery rachunków bankowych.

Pomimo zmiany właściwości organu podatkowego m.in. w zakresie podatku akcyzowego pozostaje możliwość, jak dotychczas, złożenia deklaracji AKC-U (deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego) w miejscach funkcjonowania oddziałów celnych tj. na terenie województwa podkarpackiego w: Stalowej Woli, Mielcu, Dębicy, Rzeszowie, Jarosławiu, Krośnie i Przemyślu.
 

Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

Rodzaj wpłaty

Numer konta

 • cło,
 • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
 • decyzje i postanowienia,
 • mandaty,
 • kary pieniężne,
 • kary porządkowe,
 • kary grzywny,
 • koszty postępowania,
 • opłaty za udostępnianie danych,
 • opłaty za udzielenie zezwoleń,
 • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
 • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 • podatek akcyzowy krajowy,
 • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • podatek akcyzowy z tytułu importu,
 • podatek od gier,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
 • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
 • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • opłata paliwowa

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
 • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
 • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • kaucje,
 • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • dopłata do gier hazardowych,
 • zaliczki na WIA i WIT.

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

 

Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.02.2017 Data publikacji: 20.02.2017 12:41 Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2017 07:57
Autor: Grażyna Pelewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian