«Powrót

Uroczyste obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim

Uroczyste obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim

Uroczyste obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim

Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie, fot. Marek Hamryszczak
28 września 2017r. w Rzeszowie odbyły się regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. To pierwsze wspólne święto połączonych w Krajowej Administracji Skarbowej-  administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. 
 
Uroczystości rozpoczęła msza św. w Kościele Akademickim w Rzeszowie w intencji pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, którą koncelebrowali J.E. Ksiądz Biskup Jan Wątroba, dyrektor Caritas Polska. mł. insp. ks. Marcin Iżycki, ks. prał. Diecezji Rzeszowskiej Stanisław Słowik, ks. Prałat Artur Janiec- Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz kapelan Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie ks. nadkom. Krzysztof Skałkowski.
 
Doniosły i uroczysty charakter liturgii podkreśliła także asysta i kompania honorowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. 
 
Główne uroczystości odbyły się w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego. W uroczystej zbiórce uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Dyrektor Departamentu Ceł Tadeusz Senda, Dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości Katarzyna Garnys oraz Pełnomocnik Szefa KAS ds. koordynacji działań Izb Administracji Skarbowej obsługujących drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze przejścia graniczne ins. Robert Torenc, przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych oraz organów, instytucji i służb współpracujących z Krajową Administracją Skarbową a także kadra kierownicza, przedstawiciele Związków Zawodowych  oraz emerytowani funkcjonariusze i pracownicy. 
 
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Po wprowadzeniu sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej  i odegraniu Hymnu Państwowego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie mł. insp. Waldemar Chaba w swoim wystąpieniu podziękował pracownikom i funkcjonariuszom za codzienną pracę i służbę, podkreślając, że kapitałem skonsolidowanej instytucji są  doświadczeni i kompetentni pracownicy i funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej,  wykonujący zadania z zakresu realizacji dochodów, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego UE.
 
W swoim wystąpieniu Dyrektor podkreślił, że „…Stworzenie regionalnej struktury Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim było dla nas wielkim wyzwaniem. Połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej, w końcu Służby Celnej- tak ważnej formacji mundurowej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, wymagało wielu analiz i konsekwentnych decyzji w budowaniu rozwiązań, których celem jest przede wszystkim  dbanie o finanse naszego państwa". 
 
Po powitaniu nastąpiło uroczyste wręczenie medali i mianowań na wyższe stopnie służbowe. Postanowieniem Prezydenta RP, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, wręczyła funkcjonariuszom i pracownikom złote i srebrne Medale za Długoletnią Służbę.
 
Wręczone zostały także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej łącznie awansowanych zostało 110  funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. 20  funkcjonariuszy odebrało awanse podczas uroczystej zbiórki w Rzeszowie. 
 
Po uroczystym wręczeniu medali i awansów głos zabrał Dyrektor Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów Tadeusz Senda, który odczytał list skierowany do funkcjonariuszy i pracowników Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przez Sekretarza Stanu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia „… Chcę podkreślić, że wszystko co dobrego wydarzyło się w ostatnim czasie, wymagało codziennej i sumiennej pracy wszystkich Państwa tworzących Krajową Administracje Skarbową…To dzięki Państwu, jednostki KAS zmieniają się w urzędy coraz lepiej dostosowane do potrzeb podatników. .."
 
Słowa podziękowania złożyli także: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska. 
 
Po zakończeniu zbiórki, uczestnicy uroczystości obejrzeli także występ Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją prof. dr hab. Grzegorza Oliwy.