«Powrót

KAS uczciła Święto Flagi i 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

KAS uczciła Święto Flagi i 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

KAS uczciła Święto Flagi i 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS
fot. UM Przemyśl
fot. L.Solski, Nowiny
fot. L.Solski, Nowiny
fot. Urząd Marszałkowski
fot. Urząd Marszałkowski
fot. KAS
Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej woj. podkarpackiego wzięli udział w patriotycznych uroczystościach, które odbyły się w regionie z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja a także w obchodach Święta Flagi.
 
 
Święto Flagi
Tegoroczne obchody Święta Flagi w woj. podkarpackim miały wyjątkowy charakter w Stalowej Woli. Z mieszkańcami miasta, parlamentarzystami, władzami miasta, samorządowcami a także przedstawicielami instytucji i służb mundurowych spotkał się premier Mateusz Morawiecki. 
 
Premier Morawiecki rozdał kilkadziesiąt państwowych flag, które otrzymali przedstawiciele organizacji charytatywnych, sportowych, samorządowych, mundurowych, pozarządowych. W imieniu Krajowej Administracji Skarbowej flagę odebrał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli Stanisław Tyrpin.  
W trakcie swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki mówił o fladze, która ma łączyć Polaków.- Biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa ani prawicowa. Ma łączyć wszystkich Polaków, ponad podziałami – powiedział szef rządu.
W spotkaniu z premierem wzięło udział kilka tysięcy osób.
 
227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
W przemyskich obchodach 3-majowego święta podkarpacką KAS reprezentowali: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie kom. Grzegorz Skowronek, z-ca Dyrektora nadkom. Aneta Lechowicz, kapelan ks. Krzysztof Skałkowski oraz z-ca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu podinsp. Artur Jasiński. 
 
Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Przemyślu rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej, następnie kontynuowane były na Wzgórzu Zamkowym, na którym uroczyście podniesiono flagę oraz odśpiewano hymn narodowy.
W uroczystości wziął udział Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, którym podkreślił, że : Konstytucja 3 Maja jest wyrazem mądrości zbiorowej Polaków dążących do naprawy własnego państwa pogrążonego w kryzysie. Konstytucja 3 Maja była świadectwem pluralizmu i równości, potwierdzała ciągłość duchową dziedzictwa chrześcijańskiego, ale jednocześnie gwarantowała wolności religijne. Twórcy Konstytucji mieli też wizję narodu jako wspólnoty politycznej obejmującej wszystkie stany oraz grupy etniczne, językowe, regionalne i wyznaniowe. Miały ich łączyć prawa i wolności Rzeczypospolitej. – dodał M. Kuchciński.
 
Czwartkowe obchody tradycyjnie zakończone zostały złożeniem wieńców przy kamieniu upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
 
W ceremonii obok mieszkańców Przemyśla, Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, parlamentarzystów, władz miasta, samorządowców i służb mundurowych udział wzięły: Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz liczne poczty sztandarowe. 
 
Wojewódzkie obchody Święta Konstytucji rozpoczęła msza w intencji ojczyzny w kościele farnym, po której mieszkańcy Rzeszowa, żołnierze, przedstawiciele władz miasta i województwa, parlamentarzyści przeszli na rzeszowski Rynek. 
 
Podczas obchodów Krajową Administrację Skarbową reprezentowali Z-ca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Jacek Cichy oraz Kierownik Oddziału Celnego w Rzeszowie Joanna Białoń. 
 
Przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki odczytana została preambuła konstytucji 3 Maja, dokumentu który gruntownie zmieniał ustrój Polski i miał stać się podstawą kolejnych ważnych dla państwa reform. 
 
Wojewoda Ewa Leniart przypomniała, że niezwykłe dzieło Sejmu Wielkiego wprowadzało trójpodział władzy, umacniało suwerenności i stabilność państwa znosiło liberum veto i wolną elekcję. Zreformowało także wymiar sprawiedliwości, stwarzało nadzieję na odbudowę silnego, suwerennego państwa. 
 
Wicemarszałek Bogdan Romaniuk odczytał list marszałka województwa Władysława Ortyla, który zwracał uwagę, że Święto Konstytucji to okazja do refleksji o losach Polski, czas radosnego świętowania ponad podziałami i odwoływania się do wartości ważnych dla wszystkich Polaków.
 
Przedstawiciele KAS wzięli udział także w uroczystościach, które odbyły się w innych miastach regionu,  m.in. w Jarosławiu w  uroczystościach uczestniczyła delegacja Urzędu Skarbowego w Jarosławiu – naczelnik urzędu dr Grzegorz Pieszko oraz zastępca naczelnika Piotr Olejarz, którzy złożyli pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja okolicznościową wiązankę.