«Powrót

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Piotr Bauman, Maria Kaźmierczyk-Wójcik starszy ekspert skarbowy z Podkarpackiego Urząd Skarbowy w Rzeszowie oraz Edyta Furman rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Piotr Bauman, Maria Kaźmierczyk-Wójcik starszy ekspert skarbowy z Podkarpackiego Urząd Skarbowy w Rzeszowie

10 października br. w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie odbyło się spotkanie z mediami. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Piotr Bauman, Maria Kaźmierczyk-Wójcik starszy ekspert skarbowy z Podkarpackiego Urząd Skarbowy w Rzeszowie oraz Edyta Furman rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Spotkanie dotyczyło przyszłego obowiązku przesyłania przez mikroprzedsiębiorców plików JPK_VAT, ponieważ od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Na Podkarpaciu jest ok. 70 tys. podatników podatku VAT.
 

W pierwszej części spotkania omówiona została prezentacja, w której przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z Jednolitym Plikim Kontrolnym, m.in.:

 • Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)
 • Kto składa JPK_VAT
 • Kiedy NIE ma obowiązku składania JPK_VAT
 • Kiedy złożyć JPK_VAT
 • Jak złożyć JPK_VAT
 • Testowa wysyłka JPK_VAT
 • Korzyści dla podatników

Następnie Maria Kaźmierczyk-Wójcik starszy ekspert skarbowy z Podkarpackiego Urząd Skarbowy w Rzeszowie omówiła najczęściej popełniane błędy odnotowywane podczas analizy dotychczas otrzymanych plików JPK_VAT i przedstawiła ich ujęcie ilościowe.

Podsumowując spotkanie, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Piotr Bauman podkreślił, że „Jednym z celów, jaki stawia sobie Krajowa Administracja Skarbowa jest stałe polepszanie sytuacji przedsiębiorców poprzez wzmacnianie uczciwej konkurencji. Wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania uszczelniające przyniosły już efekty w postaci większych wpływów do budżetu państwa. Temu ma służyć również wprowadzany stopniowo w Polsce Jednolity Plik Kontrolny JPK, który objął już przedsiębiorców dużych, średnich i małych a od 1 stycznia 2018 r. zostanie rozszerzony również na mikroprzedsiebiorców". Ponadto wskazał, iż „Celem działań podejmowanych przez Krajową Administrację Skarbową jest również pobór należności podatkowych i celnych oraz zapewnienie stabilnych i zrównoważonych finansów publicznych. W województwie podkarpackim wpływy z tytułu podatków na koniec III kwartału 2017 r. były większe o ponad 13% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły ponad 4,3 mld zł. Największy wzrost wpływów w tym okresie nastąpił w podatku VAT bo o prawie 25%, z tytułu podatku od towarów i usług do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło o ok. 350 mln zł więcej niż w III kwartale ubiegłego roku kiedy wpływy z tego podatku wyniosły 1,5 mld."

************

W Polsce Jednolity Plik Kontrolny JPK wprowadzany jest stopniowo, objął już przedsiębiorcówdużych, średnich i małych a od 1 stycznia 2018 r. zostanie rozszerzony również na mikroprzedsiebiorców.
 

Czym jest JPK_VAT:
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Na czym polega obowiązek JPK_VAT:
Obowiązek polega na comiesięcznym przekazywaniu w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Jeżeli podatnik prześle ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i nie otrzyma informacji zwrotnej (SMS lub e-mail) z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wtedy może uważać, że fiskus nie ma zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. W przeciwnym wypadku zostanie poinformowany o niejasnościach i zobowiązany do samokontroli i wyjaśnienia wątpliwości. Na tym etapie przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów (np. kara, odsetki). Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, może spodziewać się działań ze strony urzędu skarbowego w zakresie stwierdzonych wątpliwości. Wszelkie dane przesyłane w ramach JPK są szyfrowane i gwarantują bezpieczeństwo.

Aplikacje:
Ministerstwo Finansów na stronie www.jpk.mf.gov.pl udostępniło Aplikację Klient JPK, która ułatwia podatnikom bezkosztowe generowanie i wysyłanie plików JPK.

Testowanie:
Mikroprzedsiębiorcy obowiązek przekazywania plików JPK_VAT będą mieli od 1 stycznia 2018 r., jednak już teraz mogą testować elektroniczne składanie JPK_VAT za październik, listopad i grudzień 2017 r. używając Aplikacji Klient JPK.

Autoryzacja wysyłki JPK:
Do wysyłania plików JPK potrzebny jest certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny).
Korzyści dla podatnika:

 • Eliminacja nieuczciwych kontrahentów i zapewnienie uczciwym przedsiębiorcom lepszych i równych warunków na rynku.
 • Dzięki JPK_VAT przedsiębiorca uporządkuje dane na temat swoich transakcji, co pozwala na lepszą kontrolę wewnętrzną w firmie jak i weryfikację ze strony urzędu.
 • Dzięki JPK_VAT urząd skarbowy będzie posiadał dane na temat transakcji przedsiębiorców, co zmniejszy liczbę kontroli wyrywkowych, urząd będzie mógł skupić się na nieuczciwych podatnikach, dzięki czemu uczciwi będą mogli skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności.
 • Przedsiębiorca będzie miał możliwość skorygowania bez konsekwencji błędów w JPK, po otrzymaniu powiadomienia z urzędu skarbowego o stwierdzonych rozbieżnościach.
 • Uwiarygodnienie przedsiębiorcy w postrzeganiu przez partnerów handlowych.
 • Sprawniejszy zwrot VAT-u, skrócony czas z 60 do 25 dni (w branży budowlanej do 15 dni).

Informacje dotyczące przyszłego obowiązku przesyłania przez mikroprzedsiębiorców plików JPK_VAT znajdują się również na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nową strone w innym serwisie)

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.10.2017 Data publikacji: 11.10.2017 09:33 Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2017 08:59
Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Edyta Furman
Rejestr zmian