Rejestry

  Rejestry

  Rejestry

  Zasady prowadzenia rejestrów regulują m.in.:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.)
  • Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (zał. nr 1- instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, zał. nr 3 – instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych (zmienionym zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. oraz zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r.).
  • Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach i urzędach skarbowych.
  • Zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach i urzędach skarbowych.
  • Zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 44).
  • Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego.

   

  Urząd Skarbowy prowadzi m.in.:

  1. Rejestry pism i spraw

  2. Rejestr zastawów skarbowy

  3. Rejestr identyfikacji podatników i płatników

  4. Rejestr kontroli podatkowych

  5. Rejestr zaświadczeń

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:14 Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2015 11:21
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Edyta Furman
  Rejestr zmian