Rejestry i archiwa

    Rejestry i archiwa

    Rejestry i archiwa

    Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy:
    • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;
    • ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
    • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej;
    • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych;
    • zarządzenie Nr 37/2012 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach ze zmianami;
    • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
    • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
    • regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.
    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 24.10.2018 Data publikacji: 26.10.2017 09:00 Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2018 12:19
    Autor: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
    Rejestr zmian