Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym Ministrowi Rozwoju i Finansów. Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego.

  W sprawach organizacyjno-finansowychw, w tym z zakresu prawa pracy Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędem celno-skarbowym stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej.

  Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędem celno-skarbowym prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa.

   

  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego obejmuje:

  • Miasta i Gminy – Lubaczów, Narol, Cieszanów, Oleszyce,
  • Gminy – Wielkie Oczy, Stary Dzików, Horyniec-Zdrój.

  Urząd Skarbowy działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;
  4. zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów;
  5. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  6. przepisów odrębnych
  7. Regulaminu organizacyjnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 15:55 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2017 11:31
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian