Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  NBP O/O Rzeszów
  89101015282006442221000000 - Podatek dochodowy od osób prawnych.

  39101015282006442222000000 - Podatek od towarów i usług.

  86101015282006442223000000 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowany podatek od osób fizycznych.

  80101015282006442227000000 - Zaległości z podatków zniesionych, opłata restrukturyzacyjna. Grzywny i kary od osób fizycznych i osób prawnych, opłata za wypis z rejestru zastawów skarbowych.

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  20101000550201806000070000 - zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)
   

   

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 27.04.2015 15:43 Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2016 14:49
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian