«Powrót

Jak załatwić sprawę w urzędzie

Jak załatwić sprawę w urzędzie

Jak załatwić sprawę w urzędzie

Skargi i wnioski

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00 oraz w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 14.00.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie można składać:

  • w siedzibie Urzędu Skarbowego (pokój 214) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2 A 37-500 Jarosław
  • faksem pod numer 166246787,
  • pocztą elektroniczną na adres: us.jaroslaw@mf.gov.pl
  • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP

Skargi i wnioski, zarówno nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku wniesienia ustnie skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Urzędu sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.05.2015 Data publikacji: 08.05.2015 09:55 Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018 14:11
Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Edyta Furman