«Powrót

Spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych

Spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych

Spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych

Na zdjęciu pracownicy urzędu skarbowego prowadzą spotkanie

W dniu 25 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Laszki zorganizowano spotkanie z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz  zespołów sportowych z terenu gminy Laszki. W trakcie spotkania pracownicy Urzędu Pani Halina Bilik oraz Pan Łukasz Kozimur omówili m.in. zasady funkcjonowania kół w obowiązującym systemie podatkowym, składania w formie elektronicznej zeznań rocznych - CIT-8 oraz zasady rejestracji. Wyjaśniono również zasady podpisywania dokumentów  kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesyłania sprawozdań finansowych. Na koniec pracownicy odpowiadali na zadawane pytania oraz przedstawili zasady i zalety korzystania z usługi Twój e-PIT.