«Powrót

Urzędy skarbowe zakończyły zwroty nadpłat z zeznań PIT za 2016 r.

Urzędy skarbowe zakończyły zwroty nadpłat z zeznań PIT za 2016 r.

Urzędy skarbowe zakończyły zwroty nadpłat z zeznań PIT za 2016 r.

Sala Obsługi Urzędu Skarbowego

Urzędy skarbowe z woj. podkarpackiego zakończyły zwroty nadpłat z zeznań rocznych PIT za 2016 r. Łączna kwota zwróconych nadpłat wyniosła ponad 580 mln zł.

 

Jednym z podstawowych obowiązków podatników jest złożenie zeznania podatkowego za rok poprzedni do 30 kwietnia. Zeznania roczne za 2016 rok należało złożyć, ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy, do 2 maja 2017 roku. Można to było zrobić w urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem poczty, bądź  też oszczędzając czas przesłać przez Internet. Nowością w tym roku była możliwość przygotowania przez urząd skarbowy rocznego rozliczenia, po złożeniu przez podatnika wniosku PIT-WZ.

W woj. podkarpackim do urzędów skarbowych wpłynęło prawie 800 tys. zeznań rocznych za 2016 r., w tym m.in. z wykazaną nadpłatą podatku do zwrotu. Nadpłata podatku występuje, gdy łączna wartość zaliczek na podatek, pobranych przez płatnika lub zapłaconych przez podatnika, jest wyższa niż podatek obliczony za dany rok podatkowy. Sporządzając zeznanie roczne, nie trzeba składać dodatkowego wniosku o zwrot nadpłaty, wystarczy w zeznaniu wskazać, że zaliczki na podatek przekraczają wartość należnego podatku. Termin ustawowy na zwrot nadpłaty wynosi 3 miesiące od dnia złożenia zeznania, jednak urzędy skarbowe starają się dokonać zwrotu w jak najkrótszym czasie. Realizacja zwrotów nadpłat z zeznań może przebiegać szybciej w przypadku złożenia zeznania PIT przez Internet. Również złożenie zeznania rocznego w pierwszych miesiącach roku np. luty, marzec pozwala podatnikom szybciej odzyskać nadpłacony podatek.
 

Urzędy skarbowe z woj. podkarpackiego zakończyły zwroty nadpłat z zeznań rocznych PIT za 2016 r. Łączna kwota zwróconych nadpłat wyniosła ponad 580 mln zł, w tym:
 

  • z zeznań PIT-37 prawie 414 mln zł,
  • z zeznań PIT-36 ponad 120 mln zł,
  • z zeznań PIT-36L niespełna 44 mln zł,
  • z zeznań PIT-28 ponad 2,6 mln zł.


Podobnie jak w latach ubiegłych, również w rozliczeniach za 2016 r. podatnicy mogli, spełniając ustawowe warunki, korzystać z ulg podatkowych. Najbardziej popularnymi w naszym województwie okazały się ulga na dzieci oraz ulga rehabilitacyjna. Za 2016 r. wpłynęło ponad 233 tys. zeznań podatkowych z odliczeniem ulgi prorodzinnej, na łączną kwotę ponad 331 mln zł. Z tej formy odliczenia mogą korzystać podatnicy wychowujący dzieci, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych na formularzu PIT-36 lub PIT-37.
 


Natomiast zeznań za ubiegły rok z wskazaną ulgą rehabilitacyjną wpłynęło prawie 59 tys., na łączną kwotę 127 mln zł. Z ulgi tej w zeznaniu rocznym mogą skorzystać osoby z orzeczeniem niepełnosprawności lub ich opiekunowie, w przypadku gdy ponieśli wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
 


Ponadto, podkarpaccy podatnicy korzystali z preferencyjnych form rozliczenia PIT w postaci wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło ponad 266 tys. zeznań złożonych wspólnie przez małżonków. Z takiej formy rozliczenia mogą skorzystać osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową przez cały rok, rozliczający podatek na zasadach ogólnych na formularzach PIT-36 i PIT-37.
 

Wykres wskazujący liczbę zeznań złożonych wspolnie przez małżonków (link otwiera grafikę w nowym oknie)
 

Z kolei, wspólnych zeznań PIT z dzieckiem za 2016 r. do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło ponad 19 tys. Z takiego rozliczenia mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dzieci, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku dzieci uczących się albo bez względu na wiek, gdy dziecko otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
 

Wykres wskazujący liczbę zeznań złożonych przez osoby samotnie wychowujące dzieci (link otwiera grafikę w nowym oknie)
 

Podkreślić należy, że każda ulga podatkowa to przywilej, z którego można korzystać tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie ustawowe warunki. Urząd skarbowy ma prawo sprawdzać poprawność dokonanych odliczeń.
 

Od 1 marca 2017 r. urzędy skarbowe są jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej, która powstała w wyniku połączenia Służby Celnej, Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej. W ramach KAS na Podkarpaciu funkcjonuje Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 23 urzędy skarbowe, Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu wraz z 4 delegaturami i 13 oddziałami celnymi.
 

Dane według stanu na dzień 1 sierpnia 2017 r. (mogą ulec zmianie).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.08.2017 Data publikacji: 04.08.2017 08:40 Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2017 09:58
Autor: Edyta Furman, Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Edyta Furman
Rejestr zmian