Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  NBP O/O Rzeszów

  75101015280003582221000000 - podatek dochodowy od osób prawnych
  25101015280003582222000000 - podatek od towarów i usług (VAT), podatek importowy, podatek od gier
  72101015280003582223000000 - podatek dochodowy od osób fizycznych
  66101015280003582227000000 - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

   

  NBP O/O Rzeszów

   

  49101015280003581391200000 - rachunek organu egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy do realizacji zajęć egzekucyjnych i dokonywania wpłat przez zobowiązanych

   

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  58101000550201803000070000 - zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)
   

   

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
    
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 14:37 Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2016 14:03
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian