Telefony

  Telefony

  Telefony

  Naczelnik Urzędu Skarbowego - 14 68 05 218

  Zastępca Naczelnika– 14 68 05 219
  Sekretariat - 14 68 05 215
  Fax - 14 68 05 226
  Informacja - 14 68 05 136

           w tym:

  • Zaświadczenia- 14 68 05 121
  • Rejestracja podatników- 14 68 05 120

  Upomnienia ( sprawy wierzycielskie)- 14 68 05 224

  Tytuły wykonawcze( egzekucja administracyjna)- 14 68 05 104

  Odczyty kas rejestrujących – 14 68 05 324

  Spadki – 14 68 05 103

  Darowizny – 14 68 05 102, 14 68 05 320

  Wyjaśnienia wpłat i zwrotów, nadpłat i zaległości (księgowość) –  14 68 05 315 i 14 68 05 318(PIT), 14 68 05 316( PPE i Karta), 14 68 05 301 ( płatnicy), 14 68 05 301 i 14 68 05 330( VAT).

   

  Ponadto poniżej podajemy numery telefonu do kierowników lub osób kierujących poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie:

  Referat Sekretariatu (SWS) – 14 68 05 215
  Pion Obsługi Podatnika (SZNO):

  • Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB)- 14 68 05 214

  Pion Orzecznictwa (SZNP):

  • Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV)- 14 68 05 325 
  •  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM)- 14 68 05 112

  Pion Poboru i Egzekucji (SZNE):  

  • Referat Spraw Wierzycielskich (SEW)-  14 68 05 221
  • Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)- 14 68 05 106
  • Dział Rachunkowości (SER)- 14 68 05 317  

  Pion Kontroli (SZNK):  

  • Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA)- 14 68 05 217
  • Dział Kontroli Podatkowej oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKP)- 14 68 05 302
  • Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI)- 14 68 05 207 

  Jednoosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK)- 14 68 05 111 

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 11:19 Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2017 12:41
  Autor: Magdalena Nanuś-Łęcka Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian