Telefony

  Telefony

  Telefony

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla klienta zewnętrznego (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla mediów (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego - 14 68 05 218
  Zastępca Naczelnika– 14 68 05 219

  Sekretariat - 14 68 05 215

  Fax - 14 68 05 226

  Informacja - 14 68 05 136
           w tym:

  • Zaświadczenia- 14 68 05 121
  • Rejestracja podatników- 14 68 05 210 i 14 68 05 207 

  Upomnienia ( sprawy wierzycielskie)- 14 68 05 224
  Tytuły wykonawcze( egzekucja administracyjna)- 14 68 05 104 
  Odczyty kas rejestrujących – 14 68 05 324 
  Spadki – 14 68 05 103 lub 14 68 05 102
  Darowizny – 14 68 05 319 lub  14 68 05 320
  Wyjaśnienia wpłat i zwrotów, nadpłat i zaległości (księgowość) –  14 68 05 315 i 14 68 05 318 (PIT), 14 68 05 316 ( PPE i Karta), 14 68 05 301 ( płatnicy), 14 68 05 301 i 14 68 05 330 ( VAT).
   
  Ponadto poniżej podajemy numery telefonu do kierowników lub osób kierujących poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie:

  Referat Sekretariatu (SWS) – 14 68 05 220

  Pion Obsługi Podatnika (SZNO):

  • Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB)- 14 68 05 214

  Pion Orzecznictwa (SZNP):

  • Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV)- 14 68 05 325
  • Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM)- 14 68 05 112

  Pion Poboru i Egzekucji (SZNE):  

  • Referat Spraw Wierzycielskich (SEW)-  14 68 05 217
  • Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)- 14 68 05 106
  • Dział Rachunkowości (SER)- 14 68 05 317 

  Pion Kontroli (SZNK):  

  • Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA)- 14 68 05  313
  • Dział Kontroli Podatkowej oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKP)- 14 68 05 302
  • Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI)- 14 68 05 208 
  • Jednoosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK)- 14 68 05 111
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.05.2018 Data publikacji: 05.05.2015 11:19 Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2018 13:59
  Autor: Joanna Paździor-Węgrzyn Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian