«Powrót

Zmiany w podatku akcyzowym tematem szkolenia zorganizowanego przy współudziale KAS na Podkarpaciu

Zmiany w podatku akcyzowym tematem szkolenia zorganizowanego przy współudziale KAS na Podkarpaciu

Zmiany w podatku akcyzowym tematem szkolenia zorganizowanego przy współudziale KAS na Podkarpaciu

Zdjęcie przedstawia, m.in. przedstawicieli KAS na Podkarpaciu podczas szkolenia dotyczącego zmian w podatku akcyzowym
Zdjęcie przedstawia, m.in. przedstawicieli KAS na Podkarpaciu podczas szkolenia dotyczącego zmian w podatku akcyzowym
Zdjęcie przedstawia, m.in. przedstawicieli KAS na Podkarpaciu podczas szkolenia dotyczącego zmian w podatku akcyzowym
Zdjęcie przedstawia uczestników  szkolenia dotyczącego zmian w podatku akcyzowym

Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Rzeszowie  przy współudziale Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami na temat zmian w podatku akcyzowym. Odbyło się ono 6 listopada br. w Rzeszowie.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Oddziału KIDP Pan Marcin Rymaszewski. Przedstawił on uczestnikom szkolenia Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Pana Jacka Cichego, Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie Pana Bogdana Selwę i prowadzącego szkolenie Pana Leszka Musza z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Głos zabrał także Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, który przywitał wszystkich uczestników i wyraził przekonanie o zasadności organizowania takich spotkań. Z kolei Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie życzył uczestnikom owocnego szkolenia, wskazując jednocześnie na złożony zakres omawianych zagadnień, a także na wzajemne korzyści wynikające z partnerskich relacji na płaszczyźnie urząd-podatnik.

Następnie zabrał głos  Pan Leszek Musz, który przedstawił  prezentację na temat  zmian w podatku akcyzowym, jakie czekają przedsiębiorców w najbliższym czasie. Tematem wiodącym była problematyka przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, zwolnionych od akcyzy oraz objętych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. Prelegent  zwrócił również uwagę na nowe zasady dziedziczenia przedsiębiorstw osób fizycznych funkcjonujących w obszarze podatku akcyzowego. Wskazał także na nałożony od 1 stycznia 2019 roku, m.in. na producentów i importerów paliw silnikowych obowiązek uiszczania  opłaty emisyjnej od wyrobów akcyzowych w postaci benzyn silnikowych i olejów napędowych.

Kierując się koniecznością dążenia do  zapewnienia przedsiębiorcom przejrzystych i stabilnych warunków prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, Pan Leszek Musz  zapoznał słuchaczy z  zasadami, którymi w świetle Konstytucji Biznesu kierować powinni się we wzajemnych kontaktach przedsiębiorcy i organy Krajowej Administracji Skarbowej.

W konferencji wzięło udział blisko 100 przedsiębiorców z całego Podkarpacia. Zaplanowano już kolejne spotkanie dla przedsiębiorców, mające na celu przybliżenie zmian w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2019 r.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.11.2018 Data publikacji: 08.11.2018 10:46 Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2018 11:01
Autor: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba publikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba modyfikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk
Rejestr zmian