«Powrót

Kolejne szkolenie dla podatników dot. zmian w podatku akcyzowym

Kolejne szkolenie dla podatników dot. zmian w podatku akcyzowym

Kolejne szkolenie dla podatników dot. zmian w podatku akcyzowym

Na zdjęciu uczestnicy kolejnego szkolenia dla podatników dot. zmian w podatku akcyzowym

W ramach współpracy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie, zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami, które dotyczyło zmian w podatku akcyzowym. Odbyło się ono 14 listopada br. w Rzeszowie i było to już kolejne szkolenie poświęcone tej tematyce.

Spotkanie rozpoczął Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Mieczysław Łagowski, który przedstawił uczestnikom Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Pana Jacka Cichego, Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie Pana Bogdana Selwę i prowadzącego szkolenie Pana Leszka Musza z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Następnie Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, przywitał wszystkich uczestników i słowem wstępnym wprowadził w tematykę szkolenia. Z kolei Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, wskazując na złożony zakres omawianych zagadnień, podkreślił wzajemne korzyści wynikające z partnerskich relacji na płaszczyźnie urząd-podatnik.

Główną część szkolenia wypełniła prelekcja Pana Leszka Musza, dotycząca zmian w podatku akcyzowym, jakie czekają przedsiębiorców w najbliższym czasie. Tematem wiodącym była problematyka przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, zwolnionych od akcyzy oraz objętych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. Omówione zostały nowe zasady dziedziczenia przedsiębiorstw osób fizycznych funkcjonujących w obszarze podatku akcyzowego. Poruszona została ponadto kwestia obowiązku uiszczania opłaty emisyjnej od wyrobów akcyzowych w postaci benzyn silnikowych i olejów napędowych, który nałożony został od 1 stycznia 2019 roku, m.in. na producentów i importerów paliw silnikowych. Nie zabrakło również informacji związanych z Konstytucją  Biznesu, której celem jest zapewnienie przedsiębiorcom przejrzystych i stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.11.2018 Data publikacji: 21.11.2018 14:35 Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2018 14:35
Autor: Agnieszka Siwy Osoba publikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba modyfikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk
Rejestr zmian