Centrum Obsługi

  Centrum Obsługi

  Centrum Obsługi

  1 września 2015 r. w wybranych urzędach skarbowych uruchomiono 50 centrów obsługi. W centrach obsługi podatnicy mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu swoich spraw niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, przy którym działa centrum.

  Obsługa w centrum obsługi polega na:

  • przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
  • udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
  • zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego:
  • informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

  W województwie podkarpackim centrum obsługi funkcjonuje:

  • przy Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18

  Więcej informacji na temat centrów obsługi na Portalu Podatkowym(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Wykaz centrów obsługi funkcjonujących w kraju na Portalu Podatkowym(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

   

  Sposób działania centrów jest zestandaryzowany co oznacza, że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzystać z takich samych rozwiązań i być obsłużeni według jednakowych standardów.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 02.02.2017 12:38 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017 08:22
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian