«Powrót

Wyniki testu wiedzy z dnia 30 stycznia 2018 r. do służby w Służbie Celno-Skarbowej

Wyniki testu wiedzy z dnia 30 stycznia 2018 r. do służby w Służbie Celno-Skarbowej

Wyniki testu wiedzy z dnia 30 stycznia 2018 r. do służby w Służbie Celno-Skarbowej

W związku z zakończeniem kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej (ogłoszenie z dnia 29.12.2017r.),  Izba Administracji Skarbowej 
w Rzeszowie  przedstawia poniżej  wyniki testu wiedzy wszystkich osób, które przystąpiły do testu w dniu 30 stycznia 2018 r.

 

Do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego – testu sprawności fizycznej – zakwalifikowani zostali kandydaci,  którzy z testu wiedzy uzyskali co najmniej 24 punkty, zgodnie z zasadą określoną w § 9 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celn0-Skarbowej (Dz.U. 2016.115 t.j.)

 

Szczegółowy wykaz kandydatów z określeniem dnia i godziny przeprowadzenia testu zostanie zamieszczony w terminie późniejszym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, przy ul. Geodetów 1, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, przy ul. Sieleckiej 9 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

 

Warunkiem przystąpienia przez kandydata do testu sprawności fizycznej jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydanego nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

Test wykonuje się w stroju i obuwiu sportowym.

 

Wykaz osób, które przystąpiły do testu wiedzy uszeregowany wg numeru ewidencyjnego zawarto w dołączonym pliku excel (link otwiera dokument w nowym oknie)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.02.2018 Data publikacji: 01.02.2018 14:57 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2018 14:58
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian