«Powrót

Tax Free - zmiana minimalnej kwoty zakupu

Tax Free - zmiana minimalnej kwoty zakupu

Tax Free - zmiana minimalnej kwoty zakupu

Od 1 sierpnia 2017 r. obniżona zostaje wysokość minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżni spoza UE mogą żądać zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w systemie TAX FREE z 300 zł do 200 zł.
 
Oznacza to, że aby uzyskać zwrot VAT z tytułu zakupu w Polsce towarów wywożonych przez podróżnych z państw trzecich, należy dokonać ich w kwocie nie mniejszej niż 200 zł. Kwota ta ma wynikać z dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę, do którego dołącza się paragon z kasy rejestrującej.
 
Uwaga
W odniesieniu do zakupów dokonanych przez podróżnych przed 1 sierpnia 2017 r. do zwrotu uprawniać będzie kwota dotychczasowa, tj. 300 zł.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1248).