«Powrót

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o zakazie przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego w związku z występowaniem Afrykańskiego pomoru świń (African swine fever - ASF).

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o zakazie przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego w związku z występowaniem Afrykańskiego pomoru świń (African swine fever - ASF).

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o zakazie przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego w związku z występowaniem Afrykańskiego pomoru świń (African swine fever - ASF).

 
Przywóz z zagranicy żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) jest objęty ścisłą reglamentacją.
 
Szczegółowe zasady obrotu w odniesieniu do przesyłek osobistych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) określające m.in. że żadna ilość mięsa i podrobów jadalnych, produktów mleczarskich (w tym makaronów, pieczywa cukierniczego, warzyw przetworzonych, o ile zawierają mięso lub mleko) nie może zostać wprowadzona na terytorium Unii Europejskiej bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.
 
 
Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE) istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy 28 państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.
 
Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające tych wymogów należy przekazać do oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE. Niezgłoszenie takich produktów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego.
 
1. Małe ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych)
Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.
 
2. Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych
Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:
 
• pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
– produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
– produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
– opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
• pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że
– produkt nie wymaga chłodzenia do czasu otwarcia; 
– produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
– opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
 
3. Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych
Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:
 
• pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
– produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
– produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
– opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
• pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:
– produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
– produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
– opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
 
4. Małe ilości produktów rybołówstwa przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi
Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że:
• ryby świeże są wypatroszone;
• waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.
Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii.
 
5. Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi
Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki jedynie pod warunkiem, że:
• pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,
• pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.
Należy zauważyć, że dozwolone jest wwożenie małych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kilku z pięciu powyższych kategorii (ust. 1-5), pod warunkiem że spełnione są warunki określone we wszystkich stosownych ustępach.
 
6. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego
Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują: 
• wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE;
• przedstawienie towarów, razem z właściwą dokumentacją, w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.
 
7. Zwolnione produkty pochodzenia zwierzęcego
Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:
• Chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;
• Suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;
• Ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne;
• Oliwki nadziewane rybami;
• Makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;
• Buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;
• Wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.
 
8. Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych
W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra, ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.
 
 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.01.2018 Data publikacji: 11.01.2018 08:34 Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2018 08:34
Autor: Edyta Chabowska Osoba publikująca: Edyta Chabowska Osoba modyfikująca: Edyta Chabowska
Rejestr zmian